Zo regelt u de beste thuiszorg

U wilt graag in uw eigen huis blijven wonen maar met het klimmen van de jaren kennen we allemaal de ongemakken in en om het huis. U heeft al hulp van uw kinderen/buren/vrienden, maar dat is niet meer voldoende. U wordt binnenkort geopereerd en heeft hulp nodig tijdens de herstelperiode. Of hoe doet u het met de medicatie die u krijgt voorgeschreven? Ogen druppelen bij uzelf gaat niet meer zo gemakkelijk. Kortom, u begint te beseffen dat u het alleen of samen met uw partner niet meer lukt om prettig en veilig thuis te wonen. Uw kinderen om hulp vragen doet u al maar voor medische handelingen kunt u beter om professionele hulp vragen. 

 

Het is lastige materie, maar wel ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij het volgende artikel voor u gemaakt om u te informeren over thuiszorg, wat thuiszorg precies is en of u wellicht vergoeding kunt krijgen voor deze zorg. 

Verschil tussen thuiszorg en mantelzorg

 

Voordat u thuiszorg wilt aanvragen is het goed om stil te staan bij de vraag of u hulp wilt krijgen van een professional (betaalde hulp zoals thuiszorg) of dat de hulp ook gedaan kan worden door een van uw kinderen, familielid, buur (onbetaalde hulp of mantelzorg). Wilt u meer weten over mantelzorg kijk dan op de website van de vereniging: www.mantelzorg.nl 

 

Mantelzorgwaardering

 

Wilt u een blijk van waardering geven aan uw mantelzorger kijk dan hoe dit in uw gemeente is geregeld. De gemeente heeft een budget, dat zij mogen inzetten in de vorm van een geldbedrag, kortingsbonnen of een bijeenkomst van mantelzorgers. Kijk op de site van de gemeente of van het steunpunt mantelzorg om na te vragen hoe dit in uw gemeente is geregeld. 

 

Wat is thuiszorg?

Wat is thuiszorg?

 

Thuiszorg is zorg aan huis. Wat onder thuiszorg valt is erg breed. Het hangt van uw hulpvraag en is in iedere situatie weer anders. 

In de zorg is een soort meetinstrument gemaakt om te bepalen in hoeverre iemand zichzelf kan redden. Er bestaat een zogenaamde Adl-lijst. Dit is een lijst van algemeen dagelijkse levensverrichtingen. In deze lijst zijn de basisbehoeften opgenomen, die wij als mens nodig hebben. Om u een idee te geven hebben wij voor u een indeling gemaakt van de juiste zorg bij de behoefte aan hulp. Deze hulp kan geboden worden door thuiszorg. 

 

Verpleging en verzorging:

 • Wondverzorging
 • Injecties toedienen
 • Stomaverzorging
 • Medicijnen toedienen

Deze zorg valt onder wijkverpleging.

Persoonlijke verzorging:

 • Opstaan en aankleden
 • Douchen
 • Eten
 • Aankleden
 • Scheren

Hulp in de huishouding

 • Huis schoonmaken
 • Eten koken
 • De was verzorgen
 • Boodschappen doen

Bent u enkel op zoek naar hulp in de huishouding? Dan kunt u daar in dit artikel over betrouwbare hulp in de huishouding vinden, meer over lezen. 

 

Begeleiding:

 • Post afhandelen
 • Geldzaken regelen 
 • Structuur in de dag maken 
 • Sociale contacten onderhouden 

 

Kunt u niet meer zelfstandig koken? Dan kunt u ook gebruik maken van andere diensten, zoals Tafeltje Dekje. Dit is een algemene voorziening waar u zonder indicatie gebruik van kan maken. 

Verschil tussen reguliere en particuliere thuiszorg

 

Reguliere thuiszorg is zorg op indicatie en wordt bekostigd uit één van de drie zorgwetten. 

De indicatie wordt bepaald door uw gemeente (WMO = wet maatschappelijke ondersteuning), CIZ (Centrum voor indicatiestelling) of het zorgkantoor (van uw zorgverzekering). U betaalt afhankelijk van de zorg die u krijgt een eigen bijdrage. 

 

Heeft u vragen over zorg met een medische reden dan kunt u zonder verwijzing van uw huisarts terecht bij de wijkverpleegkundige in uw omgeving. Vraag zo nodig aan uw zorgverzekeraar waar u terecht kunt. De wijkverpleegkundige brengt samen met u in kaart of u verpleging of verzorging nodig heeft maar ook andere hulp als huishoudelijke ondersteuning via de gemeente. 

 

Particuliere thuiszorg regelt u geheel zelf, met of zonder indicatie. U kunt zelf bepalen welke hulp u precies krijgt en van wie, en de hoeveelheid hulp. Het betekent wel dat u deze hulp zelf bekostigt. In sommige situaties is het mogelijk om persoonsgebonden budget aan te vragen.

 

In onze blog over bijvoorbeeld Thuishulp Rotterdam, kunt u meer lezen over particuliere thuiszorg en het zelf inkopen van zorg.

 

Wanneer thuiszorg nodig?

 

Thuiszorg inschakelen klinkt als een behoorlijk grote stap. Het voelt misschien als het verliezen van uw zelfstandigheid, maar het tegenovergestelde is waar. Thuiszorg kan u juist helpen om langer zelfstandig in uw eigen huis te blijven wonen. Door hulp aan huis te krijgen, voorkomt u bijvoorbeeld dat u dient te verhuizen naar een verzorgingstehuis.

 

U heeft dus thuiszorg nodig op het moment dat niet meer zelfstandig in al uw behoeften kunt voorzien. Dit kan enorm uiteenlopen. U kunt bijvoorbeeld slechts hulp nodig hebben bij het druppelen van uw ogen maar ook volledig geholpen dienen te worden bij het douchen en aankleden. 

 

De redenen daarvan kunnen ook uiteenlopen. Zo kunt u langdurige thuiszorg nodig hebben bij ouderdomsklachten of een chronische ziekte. Maar thuiszorg kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een ongeluk of een operatie.

Hoe vraagt u thuiszorg aan? 

 

Het is eerst belangrijk om na te gaan welke hulp u nodig heeft. Wat is uw probleem, wat kunt u hier zelf al aan doen en wie kunnen u hierbij helpen? Het is prettig om hierbij geholpen te worden door een cliëntondersteuner. Dat is gratis.

 

Iedere gemeente kan cliëntondersteuning op eigen wijze inrichten. Het beste kunt u beginnen door op Google te zoeken naar cliëntondersteuning dus bijvoorbeeld: Groningen cliëntondersteuning. U kunt dan snel zien welke organisatie(s) deze dienst aanbieden namens de gemeente. U kunt dan contact opnemen met deze organisatie en de vervolgstappen bespreken. Een bekende organisatie is Bureau Mee.

 

Voor het aanvragen van zorg meldt u zich bij het zorgloket van de gemeente. Hierna volgt een keukentafelgesprek. In dit gesprek zal de WMO-medewerker samen met u en de cliëntondersteuner samen kijken of en waarvoor u een beschikking kunt krijgen voor hulp. Meer tips met betrekking tot de WMO vindt u in ons artikel hierover.

 

Wat te doen bij ziekenhuisopname en thuiszorg?

   

  Wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt maar thuis nog niet zonder hulp kan, dan kan een speciale transferverpleegkundige worden ingeschakeld. De transferverpleegkundige gaat met u onderzoeken of u thuiszorg of wijkverpleging nodig heeft.

   

  Deze verpleegkundige onderzoekt samen met u en uw familie welke zorg nodig is om na ontslag veilig thuis te wonen en goed te herstellen. De transferverpleegkundige regelt de zorg (indicatie) en als het nodig is dan regelt zij de (tijdelijke) plaatsing in een instelling. 

  Wanneer u alleen huishoudelijke zorg nodig hebt dan regelt u dit zelf. De transferverpleegkundige kan u vertellen hoe dat in zijn werk gaat.

   

   

  Wanneer heeft u recht op thuiszorg?

   

  Om bepaalde zorg te kunnen krijgen, heeft een officiële indicatie of doorverwijzing nodig. Deze krijgt u nadat een deskundige heeft onderzocht of u daadwerkelijk hulp nodig heeft en zo ja; hoelang en hoeveel. Dat kunt u doen via u (huis)arts of bijvoorbeeld uw behandelend specialist. U kunt ook direct contact opnemen met de wijkverpleegkundige en deze vragen om advies.

   

  Heeft u vragen over zorg met een medische reden dan kunt u zonder verwijzing van uw huisarts terecht bij de wijkverpleegkundige in uw omgeving. Vraag zo nodig aan uw zorgverzekeraar waar u terecht kunt. De wijkverpleegkundige brengt samen met u in kaart of u verpleging of verzorging nodig heeft maar ook andere hulp als huishoudelijke ondersteuning via de gemeente.

   

  Wijkverpleging wordt volledig vergoed door het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Er geldt geen eigen risico. Bij de verschillende loketten kunt u vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner. 

  Vanuit welke zorgwetten kan thuiszorg worden vergoed?

   

  In principe zijn er drie zorgwetten (zie onderstaande tabel). Het kan zijn dat uw zorgbehoefte vanuit verschillende zorgwetten wordt betaald. In deze tabel kunt u in een oogopslag zien onder welke wet u valt en bij welk loket u de thuiszorg aan kunt vragen:

   

  De situatie

  De zorgwet

  Het loket

  Iemand is onvoldoende zelfredzaam of kan niet meer goed mee doen in de maatschappij.  De mensen in de persoonlijke omgeving kunnen hier ook niet voldoende aan bij
  dragen.

  Wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO

  Het WMO-loket van uw eigen gemeente

  Kwetsbare senioren die continu toezicht nodig hebben en
  24 uur per dag zorg nodig hebben. Het gaat hierbij om
  senioren met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, zoals bijvoorbeeld dementie.

  Wet langdurige zorg, de WLZ

  Centrum Indicatiestelling Zorg, de CIZ

  Als het gaat om medische noodzakelijke zorg of  langdurige verpleging en verzorging aan huis.

  Zorgverzekeringswet

  Uw eigen zorgverzekering

   

  Let op! Iedere persoonlijke situatie is natuurlijk anders. Het is via deze tabel niet zwart op wit te zeggen onder welke wet u en uw zorgvraag vallen. De tabel is slechts een hulpmiddel zodat u sneller bij het juiste loket om hulp kunt vragen. Ieder loket zal echter uw persoonlijke situatie screenen en bepalen of u daar ook daadwerkelijk onder valt. Meer over vergoedingen en thuiszorg leest u in ons artikel hierover. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de zorg (deels) zelf te betalen.

   

  Welk soort vergoeding u kunt krijgen voor thuiszorg is afhankelijk uw situatie, uw zorgvraag en uw indicatie. Valt uw zorgvraag onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet langdurige zorg (WLZ) of worden de kosten vergoed door uw ziektekostenverzekeraar? Uw cliëntondersteuner kan helpen bij het regelen van de vergoeding.

   

  Particuliere thuiszorg

   

  U kunt ook zelf thuiszorg financieren. Dit kan nodig zijn als bijvoorbeeld uw PGB op is, of als u niet meer zorg vergoedt krijgt van de gemeente of uw verzekeraar, maar hier wel behoefte aan heeft. U kunt dan bij een particuliere organisatie thuiszorg afnemen. 

   

  In ons blog over bijvoorbeeld Thuishulp Rotterdam, kunt u meer lezen over particuliere thuiszorg en het zelf inkopen van zorg.

  Keuze tussen thuiszorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB)

   

  Heeft u de benodigde indicatie gekregen? Dan kunt u de leveringsvorm bepalen. Dit is de manier waarop u de zorg ontvangt. Er zijn twee mogelijkheden: zorg in natura of een persoonsgebonden budget, ook wel bekend als het PGB.

   

  Thuiszorg in natura (ZIN)
  Hierbij krijgt u zorg van een thuiszorgorganisatie waarmee uw gemeente of zorgkantoor al een contract heeft. Uw gemeente of zorgkantoor regelt dan ook alle administratie. Zelf hoeft u alleen maar met de zorgorganisatie af te spreken hoe u de thuiszorg wilt ontvangen.

   

  Thuiszorg via PGB
  PGB staat voor persoonsgebonden budget. PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg in kunt kopen. Zo kunt u dus zelf kiezen voor een zorgverlener. U dient dan met uw hulpverleners een zorgovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst legt de zorgverlener en u samen vast welke hulp u gaat ontvangen en wat de kosten hiervoor zijn. Meer informatie over het PGB leest u hier. 

   

  Deze zorgovereenkomst moet vervolgens worden goedgekeurd door de Sociale Verzekeringsbank (de SVB is de overheidsinstantie die belast is met het uitbetalen van o.a. de AOW en PGB). Daarna kunt u uw zorgkosten voor de thuiszorg declareren. Heeft u hulp nodig bij het regelen van de zorgovereenkomst? Hier leest u precies hoe dit werkt.

   

   

  Hoe kiest u een goede thuiszorgorganisatie of zorgverlener?

   

  Als u bij de vorige stap voor persoonsgebonden budget hebt gekozen of u wilt de zorg particulier inkopen dan bent u vrij om zelf een zorgaanbieder uit te kiezen. Er zijn veel verschillende zorgverleners, dus het is niet altijd makkelijk om daar de juiste uit te kiezen. Naast de tips die aan het einde van dit artikel volgen, leest u ook hier ons advies voor het kiezen van een betrouwbare thuiszorgorganisatie.

   

  Vind u het lastig om een zorgaanbieder te kiezen? Dan kunt u hulp vragen aan uw huisarts of uw cliëntondersteuner. Daarnaast kunt u contact opnemen met  Regelhulp (0800-0126) of Kiesbeter, dit zijn twee organisaties vanuit de Rijksoverheid.

   

  Wilt u liever iemand kiezen die als ZZP’er werkzaam is dan kunt u gebruik maken van sites waar vraag en aanbod samenkomen: Per Saldo Hulpgids | persaldohulpgids.nl of Vind Hulp in de Buurt | de Nationale Hulpgids

   

  Als u een thuiszorgorganisatie of een zorgaanbieder heeft gekozen dan maakt u samen met zorgaanbieder een zorgplan. Dit is een duidelijk en praktisch overzicht van alle gemaakte afspraken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: welke hulp wordt er geboden, hoe vaak per week is dit, op welke tijden, hoelang duurt het moment etc. 

   

  Heeft u besloten om de zorg zelf te betalen dan bent u vrij om te kiezen welke zorgverlener u wilt hebben. U kunt gebruikmaken van een zogenaamde zorgmakelaar.

   

  Waarop letten bij thuiszorg zelf kiezen?

   

  U heeft bewust gekozen voor PGB of particuliere thuiszorg. Dit betekent een grote mate van eigen regie. U kunt kiezen uit veel (particuliere) thuiszorgorganisaties of ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel) in de zorg.

   

  Er zijn ontzettend veel thuiszorgorganisaties in Nederland. U kijkt natuurlijk als eerste naar organisaties die bij u in de buurt zitten. Maar hoe verder? Waar moet u allemaal op letten als u zelf thuiszorg zelf gaat kiezen? Ik geef u een aantal punten waar u rekening mee zou kunnen houden.

   

  Zorgvormen en specialisaties

   

  Zoals al eerder in dit artikel uitgelegd, bieden thuiszorgorganisaties verschillende vormen van zorg aan. Bij het kiezen van een organisatie is het dus allereerst belangrijk om te kijken welke zorg u precies nodig heeft en welke organisatie dit aanbiedt.

   

  Heeft u specifieke wensen of behoeften? Dan kunt u op zoek gaan naar thuiszorgorganisaties met specialisaties. Zo zijn er bijvoorbeeld organisaties die 24-uurs zorg bieden of gespecialiseerd zijn in hulp bij bepaalde aandoeningen. Ook is er Buurtzorg Nederland, een concept dat speciaal gericht is op persoonlijke, effectieve en duurzame zorg.

   

  Ervaringen van anderen

   

  Het is misschien de meest voor de hand liggende tip, maar doe navraag bij familie, vrienden, buren en andere kennissen. Het is altijd fijn om ervaringen van anderen te horen. Van welke organisatie ontvangen zij thuiszorg en zijn ze daar tevreden over? Vergeet alleen niet dat ieders situatie anders is.

   

  Voor meer informatie over zorgaanbieders is Zorgkaart Nederland een handige website. Hier vindt u meer dan 4.000 thuiszorgorganisaties en kunt u lezen hoe anderen de zorg ervaren hebben. U kunt filteren op bijvoorbeeld locatie en specialisatie. Vervolgens kunt u bij elke organisatie de waarderingen in cijfers zien en de persoonlijke ervaringen lezen.

   

  Wilt u gebruik maken van ZZP’ers in de zorg dan kunt u op de volgende websites kijken voor vraag en aanbod: https://www.nationalehulpgids.nl en https://www.persaldohulpgids.nl 

  Punten om op te letten als u op zoek bent naar goede en betrouwbare zorgverlening

   

  Heeft uw zorgorganisatie of ZZP’er de volgende zaken op orde:

  • Algemene voorwaarden: zijn deze helder en worden ze door de zorgverlener aan u voorgelegd?
  • Privacyreglement: hoe wordt er omgegaan met uw persoonlijke gegevens? U kunt om dit reglement vragen.
  • Continuïteit van zorg: is erbij ziekte of vakantie van uw zorgverlener, iemand die kan vervangen?
  • Zijn er regelmatig gesprekken over hoe de zorg u bevalt en wat verbeterpunten zijn?
  • Houdt de organisatie of ZZP’er een logboek of rapportage bij en krijgt u op verzoek inzage? Het doel van rapporteren, of met een ander woord verslaglegging, is het ondersteunen van goede zorgverlening. Zeker als u meerdere zorgverleners heeft, is het belangrijk dat collega’s weten welke zorg er is geleverd en wat er speelt.
  • Houdt de organisatie of ZZP’er een zorgplan bij? Het zorgplan beschrijft welke zorg en/of begeleiding u van uw zorgaanbieder krijgt. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Bijvoorbeeld: hoe laat u op wilt staan, bij welke handelingen u hulp nodig heeft, welke doelen u wilt bereiken. Het zorgplan moet realistisch zijn.
  • Werkt de thuiszorgorganisatie of ZZP’er met een VOG-verklaring? Dit is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring geeft de veiligheid dat de zorgverlener is gescreend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en dat deze persoon mag werken in de zorg. Uiteraard moet de zorgorganisatie of ZZP-er verder voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het werken in de zorg.
  • Gebruikt de thuiszorgorganisatie de MIC ( Melding Incident Client) om te leren van fouten die worden gemaakt in de zorg. Het doel van een goede zorgorganisatie is om de zorg zo goed mogelijk uit te voeren en van fouten te leren. Bij ernstige fouten of calamiteiten moet de organisatie altijd melding doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
  • Is de thuiszorgorganisatie aangesloten bij een brancheorganisatie? U wilt natuurlijk een thuiszorgorganisatie die van goede kwaliteit is. Deze kwaliteit kan voor een deel gewaarborgd worden door een brancheorganisatie. Thuiszorgorganisaties die hierbij aangesloten zijn onderschrijven de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie. Actiz of Zorgthuisnl zijn brancheorganisaties van de Thuiszorg. Via de ledenkaart van Actiz en de ledenkaart van Zorgthuisnl kunt u nagaan of uw Thuiszorg hierbij is aangesloten.

   

  Wie kan u helpen bij de aanvraag Thuiszorg?

   

  Omdat het ingewikkelde materie is en er allerlei vragen op u afkomen bij het lezen van alle informatie is het goed om na te gaan, wie u zou willen vragen om advies bij de aanvraag thuiszorg. We hebben voor u een lijstje gemaakt om na te gaan wie u kunt vragen om samen met u te kijken naar de vraag om zorg:

  • Uw partner, kinderen, familie, vrienden
  • Uw huisarts, specialist
  • Uw wijkverpleegkundige
  • Een cliëntondersteuner 
  • Een transferverpleegkundige van het ziekenhuis
  • Maatschappelijk werkende

   

  Kennismakingsgesprek

  Een kennismakingsgesprek is een prettige manier om te onderzoeken of de thuiszorgorganisatie of zorgverlener die u op het oog heeft, voor u geschikt is. U kunt dit gesprek het beste doen met iemand die goed van uw situatie op de hoogte is. Dat kan uw partner, dochter of zoon of ander familielid zijn maar u kunt ook uw cliëntondersteuner vragen. 

   

  In dit gesprek kunt u al uw vragen stellen om te ontdekken of de organisatie bij uw wensen en behoeften aansluit. U kunt gebruik maken van de bovenstaande punten. Zo ontdekt u of er een klik is en of de organisatie ook voldoende luistert naar wat u wilt.

   

  Vaak vergeten zaken 

  Als u eenmaal de thuiszorg geregeld heeft, is het eigenlijk nog niet klaar. Het is namelijk belangrijk om te blijven nadenken over uw behoefte aan zorg. Het is iets wat veel mensen vergeten. Uw situatie, maar ook uw wensen kunnen veranderen. Dit is niet meer dan normaal.

   

  Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u meer, minder of een andere vorm van zorg nodig hebt. U kunt hierover praten met uw cliëntondersteuner en het vervolgens bespreken met uw zorgaanbieder.

   

  Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om het aan te geven als de zorg niet is zoals u had verwacht of wanneer u zich onveilig voelt. Praat hierover met de verpleegkundige en/of met de organisatie. Als u niet (voldoende) geholpen wordt, kunt u ten allen tijde een klacht indienen.

   

  Tot slot

   

  U weet nu hoe thuiszorg aanvragen werkt en waar u op kunt letten om een fijne organisatie uit te kiezen. Zoals u wellicht opgemerkt heeft, komt er heel wat kijken bij het regelen van thuiszorg.

   

  Het is van belang dat u op de juiste manier geholpen wordt, maar ook dat u zich veilig en op uw gemak.

   

  Mijn belangrijkste tip: vergeet vooral niet om een cliëntondersteuner aan te vragen. Het is gratis en deze persoon kan u goed helpen in alle bureaucratie, is helemaal thuis in de wereld van thuiszorg en luistert daarbij goed naar uw wensen en behoeften.

   

  Veel gestelde vragen

  • Wat is respijtzorg?

  Uw mantelzorger doet met veel liefde en aandacht de zorg voor een naaste. Soms is het fijn om even een adempauze te hebben. Iemand anders kan dan tijdelijk de taken van de mantelzorger overnemen. Dit noemen we: respijtzorg of vervangende zorg. Respijtzorg: adempauze voor mantelzorgers | Kennisplein Zorg voor Beter 

  • Wat kost particuliere thuiszorg?

  De tarieven van particuliere thuiszorg zijn afhankelijk van de geboden zorg, tijden, uren. Het betreft maatwerk dus kunt u het beste contact opnemen met een particuliere thuiszorgorganisatie zodat zij een kostenplaatje voor u kunnen opstellen.

   

  Bronnen 

   

  SVB

  Adviespunt Zorgbelang

  Rijksoverheid.nl

  Regelhulp

  Zorginstituut Nederland

  CAK

  Nu te bestellen: De Langer Thuis in Huis Gids!

   

  Een papieren gids met alle info over langer thuis wonen (100+ pagina’s)

   

  • Hoe maak ik mijn woning levensloopbestendig?

  • Welke handige hulpmiddelen zijn er?

  • Heb ik recht op vergoedingen?

  • Hoe kan ik woningaanpassingen financieren?

   

  Nu in de verkoop voor € 9,95!

   

  Meer info

  Zo regelt u de beste thuiszorg
  >

  Cookiemelding


  Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u vinden in ons privacybeleid. Door op akkoord te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.

  Akkoord