Thuiszorg, hoe vraag ik dat aan en wat is de fijnste thuiszorg?

Onderwerp: Hulp, Zorg aan huis
Laatst geupdate: 3 november 2022
Sharon Kok

Stelt u zich voor: hoewel u het altijd zelf deed, lukt het u niet meer goed om uw ogen te druppelen. Dan kan de thuiszorg u daarbij helpen. Maar hoe krijgt u toegang tot thuiszorg? En, hoe wordt het eigenlijk betaalt? Doet u dat zelf of zijn er potjes voor? 
 
Het is lastige materie, maar wel ontzettend belangrijk. Zeker voor wie langer thuis blijft wonen.

 

Wat is thuiszorg?

 

Thuiszorg is hulp aan huis. U kunt thuiszorg tijdelijk inschakelen bij bijvoorbeeld ziekte, maar ook langdurig, als u bepaalde dingen zelf niet meer zo goed kunt. Thuiszorg wordt ook wel wijkverpleging genoemd en biedt verschillende soorten hulp:

 

 • Verpleging
  Thuiszorg kan u helpen met bijvoorbeeld wondverzorging of medicijngebruik. 
 • Persoonlijke verzorging
  Voor hulp bij bijvoorbeeld het opstaan, douchen en aankleden.
 • Huishouden

   

  De thuiszorg kan ook hulp bieden met bijvoorbeeld het schoonmaken van uw woning, het doen van boodschappen of koken.

 

Bent u enkel op zoek naar hulp in de huishouding? Dan kunt u daar in dit artikel over betrouwbare hulp in de huishouding vinden, meer over lezen. 

 

Kunt u niet meer zelfstandig koken? Dan kunt u ook gebruik maken van andere diensten, zoals Tafeltje Dekje.

 

 • Begeleiding
  Ook begeleiding voor het dagelijks leven is mogelijk. Zo kan de thuiszorg u helpen bij het verkrijgen van hulp bij het indelen van uw dag, het rondkomen met geld of andere praktische vaardigheden of hulp bij sociale redzaamheid.
Wat is thuiszorg?

Wanneer thuiszorg nodig?

 

Thuiszorg inschakelen klinkt als een behoorlijk grote stap. Het voelt misschien als het verliezen van uw zelfstandigheid, maar het tegenovergestelde is waar. Thuiszorg kan u juist helpen om langer zelfstandig in uw eigen huis te blijven wonen. Door hulp aan huis te krijgen, voorkomt u bijvoorbeeld dat u dient te verhuizen naar een verzorgingstehuis.

 

U heeft dus thuiszorg nodig op het moment dat niet meer zelfstandig in al uw behoeften kunt voorzien. Dit kan enorm uiteenlopen. U kunt slechts hulp nodig hebben bij het druppelen van uw ogen maar ook volledig geholpen dienen te worden bij het douchen en aankleden. 

 

De redenen daarvan kunnen ook uiteenlopen. Zo kunt u langdurige thuiszorg nodig hebben bij ouderdomsklachten of een chronische ziekte. Maar thuiszorg kan ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een ongeluk of een operatie.

Thuiszorg aanvragen

 

Wij onderzochten bij de Rijksoverheid en gemeentes hoe het werkt om thuiszorg aan te vragen. Op basis van deze informatie hebben wij een 7-stappenplan opgesteld om toegang te krijgen tot thuiszorg. 

 

Stap 1 – Welke hulp heb ik nodig?

Het is eerst belangrijk om na te gaan welke hulp u nodig heeft. Wat is uw probleem, wat kunt u hier zelf al aan doen en wie kunnen u hier bij helpen? Het is prettig om hierbij geholpen te worden door een cliëntondersteuner. Dat is gratis.
 
Een cliëntondersteuner gaat samen met u en de mensen om u heen, uw hulpvraag duidelijk maken. Hierbij wordt ook gekeken naar het zorgaanbod in uw buurt en kan hij/zij aanwezig zijn bij gesprekken. Een cliëntondersteuner is altijd onafhankelijk van derden en komt enkel op voor uw belangen.

 

Een professionele cliëntondersteuner wordt betaald door de gemeente. Ga naar het zorgloket van uw gemeente om cliëntondersteuning aan te vragen.

 

Stap 2 – Een officiële indicatie of doorverwijzing

Om bepaalde zorg te kunnen krijgen, heeft een officiële indicatie of doorverwijzing nodig. Deze krijgt u nadat een deskundige heeft onderzocht of u daadwerkelijk hulp nodig heeft en zo ja; hoelang en hoeveel. Dat kunt u doen via u (huis)arts of bijvoorbeeld uw behandelend specialist. Uw cliëntondersteuner kan u hierbij helpen.

 

Stap 3 – Leveringsvorm bepalen voor thuiszorg

Heeft u de benodigde indicatie gekregen? Dan kunt u de leveringsvorm bepalen. Dit is de manier waarop u de zorg ontvangt. Er zijn twee mogelijkheden: zorg in natura of een persoonsgebonden budget, ook wel bekend als het pgb.

 

 • Thuiszorg in natura
  Hierbij krijgt u zorg van een thuiszorgorganisatie waarmee uw gemeente of zorgkantoor al een contract heeft. Uw gemeente of zorgkantoor regelt dan ook alle administratie. Zelf hoeft u alleen maar met de zorgorganisatie af te spreken hoe u de thuiszorg wilt ontvangen.

 

 • Thuiszorg via pgb
  Pgb staat voor persoonsgebonden budget. Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg in kunt kopen. Zo kunt u dus zelf kiezen voor de zorg en de thuiszorgorganisatie. U dient dan met uw hulpverleners een zorgovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst leggen jullie vast welke hulp u gaat ontvangen en wat de kosten hiervoor zijn.

 

Deze overeenkomst moet vervolgens worden goedgekeurd door de Sociale Verzekeringsbank (de Svb is de overheidsinstantie die belast is met het uitbetalen van o.a. de AOW en pgb). Daarna kunt u uw zorgkosten voor de thuiszorg declareren. Heeft u hulp nodig bij het regelen van de zorgovereenkomst? Hier leest u precies hoe het werkt: Svb – hulp bij zorgovereenkomst.

 

Stap 4 – Thuiszorg zelf kiezen (alleen bij pgb)

Als u bij de vorige stap voor persoonsgebonden budget hebt gekozen, dient u zelf een zorgaanbieder uit te kiezen. Er zijn veel verschillende thuiszorgorganisaties, dus het is niet altijd makkelijk om daar de juiste organisatie uit te kiezen. Naast de tips die aan het einde van dit artikel volgen, leest u ook hier ons advies voor het kiezen van een betrouwbare thuiszorgorganisatie.

 

Vind u het lastig om een zorgaanbieding te kiezen? Dan kunt u hulp vragen aan uw huisarts of uw cliëntondersteuner. Daarnaast kunt u contact opnemen met Regelhulp (0800-0126) of Kiesbeter, dit zijn twee organisaties vanuit de Rijksoverheid.

 

Stap 5 – Zorgplan opstellen

Als u een thuiszorgorganisatie heeft gekozen, of als u er via zorg in natura eentje toegewezen heeft gekregen, maakt u samen met die organisatie een zorgplan. Dit is een duidelijk en praktisch overzicht van alle gemaakte afspraken.

 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken: welke hulp wordt er geboden, hoe vaak per week is dit, op welke tijden, hoe lang duurt het moment etc.

 

U kunt ook uw wensen en behoeften, maar ook mogelijkheden en beperkingen noteren in het zorgplan. Daarnaast kunnen er ook afspraken over de hulp van familie of bijvoorbeeld over privacy worden meegenomen.

Waarop letten bij thuiszorg zelf kiezen?

 

Er zijn ontzettend veel thuiszorgorganisaties in Nederland. U kijkt natuurlijk als eerste naar organisaties die bij u in de buurt zitten. Maar dan? Waar moet u allemaal op letten als u zelf thuiszorg zelf gaat kiezen? Ik geef u een aantal punten waar u rekening mee zou kunnen houden.

 

Zorgvormen en specialisaties
Zoals al eerder in dit artikel uitgelegd, bieden thuiszorgorganisaties verschillende vormen van zorg aan. Bij het kiezen van een organisatie is het dus allereerst belangrijk om te kijken welke zorg u precies nodig heeft en welke organisatie dit aanbiedt.

 

Heeft u specifieke wensen of behoeften? Dan kunt u op zoek gaan naar thuiszorgorganisaties met specialisaties. Zo zijn er bijvoorbeeld organisaties die 24-uurs zorg bieden of gespecialiseerd zijn in hulp bij bepaalde aandoeningen. Ook is er Buurtzorg Nederland, een concept wat speciaal gericht is op persoonlijke, effectieve en duurzame zorg.

 

Ervaringen van anderen

Het is misschien de meest voor de hand liggende tip, maar doe navraag bij familie, vrienden, buren en andere kennissen. Het is altijd fijn om ervaringen van anderen te horen. Van welke organisatie ontvangen zij thuiszorg en zijn ze daar tevreden over? Vergeet alleen niet dat ieder zijn situatie anders is.

 

Zorgkaart Nederland is daar ook een handige website voor. Hier vind u meer dan 4.000 thuiszorgorganisaties en kunt u lezen hoe anderen de zorg ervaren hebben. U kunt filteren op bijvoorbeeld locatie en specialisatie. Vervolgens kunt u bij elke organisatie de waarderingen in cijfers zien en de persoonlijke ervaringen lezen.

 

Medewerkers met een VOG verklaring
Een goede thuiszorgorganisatie zet de veiligheid van cliënten voorop. Een VOG verklaring kan helpen om meer zekerheid te geven over deze veiligheid. VOG staat voor Verklaring Omtrent Goed gedrag.

 

De organisatie kan haar medewerkers stuk voor stuk laten screenen door de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als de medewerker een VOG ontvangt, betekent dit dat het (eventuele) justiële verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Dankzij de VOG verklaring weet u dus dat u een betrouwbare medewerker heeft zonder een strafblad.

 

Er zijn thuiszorgorganisaties waarbij iedere medewerker over een VOG moet beschikken, dit kunt u navragen.

 

Een organisatie die MIC gebruikt
Ook MIC heeft te maken met de veiligheid en verantwoordelijkheid van een thuiszorgorganisatie. MIC staat voor ‘Melding Incident Cliënt’. Dit betekent dat er een melding gemaakt wordt op het moment dat er een incident plaatsvindt. U kunt hierbij denken aan een cliënt die gevallen is. Bij een MIC wordt vervolgens een analyse gedaan over de vraag hoe dit voorkomen had kunnen
worden.

 

Brancheorganisaties
U wilt natuurlijk een thuiszorgorganisatie die van goede kwaliteit is. Deze kwaliteit kan voor een deel gewaarborgd worden door een brancheorganisatie. Thuiszorgorganisaties die hierbij aangesloten zijn onderschrijven de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie.

 

Actiz of Zorgthuisnl zijn brancheorganisaties van de thuiszorg. Via de ledenkaart van Actiz en de ledenkaart van Zorgthuisnl kunt u nagaan of uw thuiszorg hierbij is aangesloten.

 

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek is een prettige manier om aan te voelen of de thuiszorgorganisatie die u op het oog heeft, voor u geschikt is. Al pratende leert u niet alleen de werkwijze, maar ook de normen & waarden van de organisatie kennen.

 

Daarnaast kunt u al uw vragen stellen om te ontdekken of de organisatie bij al uw wensen en behoeften aansluit. Bijvoorbeeld, werken jullie altijd met vaste verzorgers? Zo ontdekt u of er een klik is en of de organisatie ook voldoende luistert naar wat u wilt.

Vaak vergeten zaken

 

Als u eenmaal de thuiszorg geregeld heeft, is het eigenlijk nog niet klaar. Het is namelijk belangrijk om te blijven nadenken over uw behoefte aan zorg. Het is iets wat veel mensen vergeten. Maar uw situatie, maar ook uw wensen kunnen veranderen. Dit is niet meer dan normaal.

 

Het kan dan bijvoorbeeld zijn dat u meer, minder of een andere vorm van zorg nodig hebt. U kunt hierover praten met uw cliëntondersteuner en het vervolgens bespreken met uw zorgaanbieder.

 

Daarnaast is het natuurlijk ook altijd belangrijk om het aan te geven als de zorg niet is zoals u had verwacht, of als u zich onveilig voelt. Praat hierover met de verpleegkundige en/of met de organisatie. Als u niet geholpen wordt, kunt u een klacht indienen.

Vergoeding thuiszorg

 

Ook niet onbelangrijk is de vraag, wie betaalt de thuiszorg? Er zijn in principe drie manieren waarop de thuiszorg vergoed kan worden:

 

 • De gemeente
 • Het zorgkantoor 
 • Uw zorgverzekeraar

 

Welk soort vergoeding u kunt krijgen voor thuiszorg is afhankelijk uw situatie, uw zorgvraag en uw indicatie. Valt uw zorgvraag onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz)? Uw cliëntondersteuner kan helpen bij het regelen van de vergoeding.

 

Middels deze tabel kunt u in een oogblik zien onder welke wet u valt en bij welk loket u de thuiszorg aan kunt vragen:

 

De situatie De wet Het loket
De gemeente is verplicht ondersteuning te bieden als
u onvoldoende zelfredzaam bent of niet meer goed mee
kunt doen in de maatschappij en de mensen in uw persoonlijke omgeving daar niet voldoende aan bij kunnen
dragen.
Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo Het Wmo-loket van uw eigen gemeente
De Rijksoverheid is verantwoordelijkheid voor de zorg aan kwetsbare senioren die continu toezicht nodig hebben en
24 uur per dag zorg nodig hebben. Het gaat hierbij om
senioren met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, zoals bijvoorbeeld dementie.
Wet langdurige zorg, de Wlz Centrum Indicatiestelling Zorg, de CIZ
Onder de zorgverzekeringswet valt de medische noodzakelijke zorg. Ook langdurige verpleging en verzorging aan huis is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Uw eigen zorgverzekering

 

Let op! Iedere persoonlijke situatie is natuurlijk anders. Het is via deze tabel niet zwart op wit te zeggen onder welke wet u en uw zorgvraag vallen. De tabel is slechts een hulpmiddel zodat u sneller bij het juiste loket om hulp kunt vragen. Ieder loket zal echter uw persoonlijke situatie screenen en bepalen of u daar ook daadwerkelijk onder valt.

Particuliere thuiszorg

 

U kunt ook zelf thuiszorg aanschaffen. Dit kan nodig zijn als bijvoorbeeld uw pgb op is, of als u niet meer zorg vergoedt krijgt van de gemeente of uw verzekeraar, maar hier wel behoefte aan heeft. U kunt dan bij een particuliere organisatie thuiszorg aanschaffen. 

 

In onze blog over bijvoorbeeld Thuishulp Rotterdam, kunt u meer lezen over particuliere thuiszorg en het zelf inkopen van zorg.

Tenslotte

 

U weet nu precies hoe thuiszorg aanvragen werkt en waar u op kunt letten om een fijne organisatie uit te kiezen. Maar er komt dus nog heel wat kijken bij het regelen van thuiszorg! 

 

Het is van belang dat u op de juiste manier geholpen wordt, maar ook dat u zich op uw gemak en veilig voelt. Mijn belangrijkste tip: vergeet vooral niet om een cliëntondersteuner aan te vragen. Het is gratis en deze persoon kan u goed helpen met alle bureaucratie en luistert daarbij goed naar uw wensen en behoeften.

Bronnen 

Rijksoverheid: Regelhulp
Svb

Schrijf u hieronder in voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

 

Elke vrijdag het beste van Langer Thuis in Huis, direct in uw inbox. Uitschrijven kan altijd in één klik. Welkom!

Wekelijks de beste tips en adviezen in uw mail?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt dan wekelijks een mail waarin we u tips en advies geven om gezellig en veilig in uw eigen huis te blijven wonen. 

 

Daarnaast ontvangt u nu gratis ons E-book over vergoedingen voor hulpmiddelen. De link hiervoor krijgt u per mail toegestuurd.

 

Thuiszorg, hoe vraag ik dat aan en wat is de fijnste thuiszorg?