Bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Tips voor succes!

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde na het ontvangen van uw nieuwe aanslag? In dit artikel leggen wij wat de voordelen zijn en geven wij u tips hoe u dit het beste kunt doen.

 

Op deze manier is de kans dat de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld het grootst. Ook bieden we een optie om dit gemakkelijk en gratis door juristen te laten doen. Lees snel verder.

 

[lwptoc]

[the_ad_group id=”173″]

Waarom bezwaar maken tegen te hoge WOZ-waarde?

 

Omdat u daarmee veel geld kunt besparen! De WOZ-Waarde bepaalt veel van uw belastingen en heffingen. Als deze dus te hoog wordt ingeschat betaalt onnodig te veel belasting.

 

Doordat de WOZ-Waarde automatisch wordt bepaalt a.d.h.v. een aantal criteria gebeurt het vaak dat dit ten onrechte te hoog wordt ingeschat. Zeker nu de waarde voor 2023 is bepaald op basis van de cijfers van januari 2022, toen de huizenmarkt op zijn top was.

 

De waarderingskamer geeft aan dat de WOZ-waarde van woningen in 2023 gemiddeld met 17 procent is gestegen ten opzicht van 2022. We raden dan ook zeker aan om uw WOZ-waarde goed te onderzoeken en zonodig bezwaar te maken!

 

Concreet

Een te hoge WOZ-waarde kan u tussen de € 63,- en € 2.538,- per jaar te veel belasting laten betalen. Over de looptijd van uw hypotheek (30 jaar) betaalt u dan dus tot wel € 76.140,- te veel belasting! De gemiddelde besparing na bezwaar maken tegen de WOZ-waarde  is € 272 op jaarbasis.

Zelf bezwaar maken tegen WOZ-waarde doet u zo

 

In februari ontvangt u de WOZ-beschikking van uw gemeente. Veel gemeentes tegenwoordig de mogelijkheid om ook informeel bezwaar te maken door met ze te bellen. Wellicht komt u er zo al uit. Zo niet dan kunt u officieel bezwaar indienen. 

 

U kunt dan bij de gemeente een taxatieverslag opvragen om te kijken hoe de waarde bepaald is en wat de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen zijn.

 

De gegevens uit dit verslag kunt u gebruik voor uw bezwaar. Binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking moet u het bezwaar inleveren. Hierin beschrijft u, op basis van feiten, waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. 

6 tips om de kans van slagen groter te maken

 

We hebben enkele tips van experts om succesvol bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde:

 

 1. Verzamel bewijsmateriaal:
  Om je bezwaar te onderbouwen, is het belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen. Denk hierbij aan recente verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt, taxatierapporten en bouwtekeningen.

 2. Controleer de feiten:
  Controleer of de feiten die de gemeente gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen, kloppen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de gemeente een verkeerde oppervlakte heeft gehanteerd of bepaalde gebreken over het hoofd heeft gezien.

 3. Let op de peildatum:
  De peildatum is de datum waarop de waarde van de woning wordt vastgesteld. Het is belangrijk om na te gaan of de peildatum klopt. Als er bijvoorbeeld sprake is geweest van een verbouwing na de peildatum, kan dit van invloed zijn op de waarde van de woning.

 4. Maak gebruik van een deskundige:
  Als je zelf onvoldoende kennis hebt van de WOZ-waarde, kun je een deskundige inschakelen. Deze kan je helpen bij het opstellen van het bezwaarschrift en kan indien nodig een taxatie uitvoeren. Vanuit de overheid kunt u dit gratis laten doen door juridische experts. Wij hebben hier een samenwerking met de betrouwbare partij bezwaarmaker.nl. Meer over deze optie leest u verder in dit artikel. 

 5. Dien het bezwaar op tijd in:
  Het is belangrijk om het bezwaar op tijd in te dienen. De termijn hiervoor bedraagt in de meeste gevallen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking.

 6. Wees duidelijk in de bezwaarschrift:
  In de bezwaarschrift moet je duidelijk aangeven waarom je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde en waarom jij vindt dat de vastgestelde waarde niet overeenkomt met de werkelijke waarde van jouw woning.

  Geef hierbij concrete voorbeelden en verwijs naar het bewijsmateriaal dat je hebt verzameld.
  Hopelijk helpen deze tips je bij het succesvol indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde van jouw woning!

  Bezwaar maken WOZ voorbeeldbrief

   

  We hebben voor u voorbeeldbrief geschreven die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen bezwaarbrief. Door deze brief te sturen naar de gemeente, geeft u aan dat u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde en vraagt u om een heroverweging.

   

  Geachte heer/mevrouw,

   

  Hierbij wil ik graag bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van mijn woning, zoals vastgesteld door de gemeente [naam gemeente]. Ik ben van mening dat de vastgestelde waarde niet overeenkomt met de werkelijke waarde van mijn woning.

   

  Als reden voor mijn bezwaar wil ik graag de volgende punten naar voren brengen:

   

  [Kies een of meerdere argumenten die van toepassing zijn op uw situatie]

  • De WOZ-waarde is gebaseerd op de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in mijn buurt. Naar mijn mening zijn er echter onvoldoende vergelijkbare woningen in de buurt om een realistische waarde te kunnen bepalen.
  • Mijn woning is in de afgelopen jaren niet verbouwd of gerenoveerd, maar de vastgestelde WOZ-waarde is wel gestegen. Hierdoor ben ik van mening dat de waardestijging niet juist is onderbouwd.
  • Er is sprake van ernstige overlast vanuit de buurt, zoals geluidsoverlast en parkeerproblemen, die de waarde van mijn woning negatief beïnvloeden. Dit is naar mijn mening niet voldoende meegenomen in de vaststelling van de WOZ-waarde.
  • Op basis van bovengenoemde redenen verzoek ik u om de vastgestelde WOZ-waarde te heroverwegen en aan te passen. Ik verzoek u vriendelijk om mij te laten weten welke vervolgstappen er zullen worden genomen.

  Met vriendelijke groet,

  [Uw naam]

  Liever niet zelf doen? Laat experts dit gratis voor u doen

  Wanneer u hier niet voldoende verstand van heeft, kan het lastig zijn om dit bezwaar zelf te moeten schrijven. Om u hierbij te helpen zijn we een samenwerking aangegaan met www.bezwaarmaker.nl, een betrouwbare partij, opgericht door taxateurs en juristen die mensen helpen met bezwaar maken. Zij kunnen, namens u, bezwaar maken tegen de WOZ-waarde bij uw gemeente. 

  Hoe kan bezwaarmaker.nl dit gratis aanbieden?

  Wanneer een bezwaar gegrond wordt verklaard, dan is de gemeente wettelijk verplicht om alle gemaakte kosten te vergoeden. Alles over deze vergoeding staat vermeld in de artikelen 7:15 en 8:75 Awb en het Besluit Proceskostenvergoeding Bestuursrecht.

  Wat kost het mij als mijn WOZ waarde niet wordt verlaagd?

  Indien de waarde niet wordt verlaagd kost het u niets. Bezwaarmaker.nl neemt de gemaakte kosten voor haar rekening.

  [the_ad_group id=”173″]

  Zitten er nadelen aan het verlagen van de WOZ-waarde?

   

  Hoewel het verlagen van de WOZ-waarde van uw woning financiële voordelen kan opleveren, zijn er ook enkele nadelen waar u rekening mee moet houden. We hebben ze hieronder voor u op een rij gezet.

   

  1. Lagere hypotheekmogelijkheden:
   Een lagere WOZ-waarde kan gevolgen hebben voor de hoogte van de hypotheek die u kunt afsluiten. Banken gebruiken de WOZ-waarde als uitgangspunt voor de maximale hypotheek die u kunt krijgen. Als de WOZ-waarde lager wordt vastgesteld, kan dit betekenen dat u minder kunt lenen.

  2. Lagere verkoopprijs:
   Als u van plan bent om uw woning te verkopen, kan een lagere WOZ-waarde een negatief effect hebben op de verkoopprijs. Potentiële kopers kijken vaak naar de WOZ-waarde als indicatie van de waarde van de woning. Een lagere WOZ-waarde kan er dus toe leiden dat kopers minder willen betalen. 
  3. Minder hypotheekrente-aftrek:
   Het kan ook gevolgen hebben voor de hypotheekrente-aftrek die u kunt krijgen. De hoogte van de hypotheekrente-aftrek is namelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd, kan het zijn dat u minder hypotheekrente kunt aftrekken.

   Het is dus belangrijk om niet alleen naar de voordelen, maar ook naar de nadelen te kijken voordat u besluit om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde van jouw woning. Overweeg daarom goed of het verlagen van de WOZ-waarde in jouw specifieke situatie ook daadwerkelijk voordelig is.

  Wat is de WOZ?

   

  WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van uw woning. Deze waarde vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen en wordt jaarlijks bepaalt door de gemeente. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde op basis van de ligging van de woning, de inhoudsgegevens en de oppervlaktegegevens van de woning.

  Waarvoor wordt WOZ gebruikt?

   

  De WOZ-waarde wordt als basis gebruikt voor verschillende belastingen en heffingen. Bij een huurhuis bepaalt deze waarde zelfs mede de hoogte van de huur. De volgende belastingen zijn gebaseerd op de WOZ:

  • Onroerendezaakbelasting en Roerenderuimtebelasting
  • Inkomstenbelasting (eigen woningforfait)
  • Vermogensbelasting
  • Schenkbelasting
  • Erfbelasting
  • Waterschapbelasting (watersysteemheffing)
  • Soms ook de rioolheffing en/of afvalstoffenheffing
  • Vennootschapsbelasting

   

  De verschillende overheden die hierover gaan (Gemeente, Belastingdienst en Waterschappen), gebruiken voor hun berekeningen allemaal dezelfde waarde.

   

  Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook gebruikt om voor een deel de maximale huur van een huurwoning te bepalen. De WOZ-waarde geeft de woning een bepaalt aantal punten. Daarnaast krijgt de woning een aantal punten voor oppervlakte en voorzieningen. Dit totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs.

  WOZ-waarde zelf checken?

   

  Bent u benieuwd naar de huidige WOZ-waarde van de woning van uzelf of van andere woningen? Dan kunt u het WOZ-waardeloket raadplegen. Hier kunt u gratis de WOZ-waarde van uw huis opvragen.

   

  Let op: het WOZ-waardeloket is er voor het individueel raadplegen van woningen voor burgers. En niet voor het in veelvoud onttrekken van gegevens. Daarom kunt u slechts een aantal woningen opvragen binnen een bepaalde periode

  Hoe wordt de WOZ-waarde precies berekent?

   

  Uw gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning. Bij het bepalen van de waarde van de WOZ-waarde kijkt de gemeente naar de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen, de ligging, de staat en gebruikersoppervlakte van de woning.

   

  De gebruiksoppervlakte is het aantal vierkante meters in uw woning die gebruikt kunnen worden om te wonen. De stahoogte moet hier minimaal 1.5 meter zijn. Deze meetmethode is de standaard voor taxateurs en makelaars. Ook gemeenten moeten vanaf dit jaar (2022) van deze methode gebruik maken. 

   

  De WOZ-waarde bepaalt vervolgens het bedrag dat u betaalt aan onroerendezaakbelasting (WOZ belasting). Ieder jaar ontvangt u in februari een aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde van uw huis.

   

  Wanneer wordt de WOZ-waarde van 2023 bekend?

   

  De WOZ-waarde van 2023 wordt in februari bekend gemaakt. U ontvangt dan de zogenoemde WOZ-beschikking van de gemeente. 

   

  woz-waarde van 2023

  Is het slim om bezwaar te maken tegen WOZ-waarde?

  Door op de WOZ-waarde te besparen, bespaart u dus op nog veel meer punten. En dat is fijn! Persoonlijk wist ik niet dat de hoogte van de WOZ-waarde zoveel invloed heeft en dat bezwaar maken niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Wist u dat zoveel dingen afhankelijk zijn van de WOZ-waarde?

   

  Laat gratis bezwaar maken

   

  En vergeet niet dit bericht te delen. Er zijn vast nog veel meer mensen die hier niet van op de hoogte zijn, en blij zullen zijn met deze bespaartip.

   

  Bronnen

  Rijksoverheid.nl

   

  [the_ad_group id=”173″]

  Nu te bestellen: De Langer Thuis in Huis Gids!

   

  Een papieren gids met alle info over langer thuis wonen (100+ pagina’s)

   

  • Hoe maak ik mijn woning levensloopbestendig?

  • Welke handige hulpmiddelen zijn er?

  • Heb ik recht op vergoedingen?

  • Hoe kan ik woningaanpassingen financieren?

   

  Nu in de verkoop voor € 9,95!

   

  Meer info

  Bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Tips voor succes!
  >

  Cookiemelding


  Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u vinden in ons privacybeleid. Door op akkoord te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.

  Akkoord