Aio: wat, hoeveel en hoe kunt u aanvullende AOW aanvragen?

Onderwerp: Geldzaken, Inkomsten
30 juni 2021
Carmen van Andel

Volgens het AD lopen tienduizenden ouderen aanvullende AOW (AIO) mis, terwijl ze daar wel recht op hebben. Zonde! Weet u wanneer u recht heeft op aanvullend inkomen?

 

Zo niet, lees dan gauw verder! In dit artikel leggen wij u namelijk precies uit wat AIO is, wanneer u er recht op heeft, en hoe u AIO kunt aanvragen. Verder tonen wij de netto bedragen van 2021 en behandelen we de rechten en plichten waar u aan moet voldoen als u de AIO-uitkering krijgt.

 

Dit artikel is inhoudelijk gecontroleerd door financieel planner Geert Jan Haringsma.

 

Inhoudsopgave

  • Wat is AIO (aanvullende AOW)?
  • Wanneer heb ik recht op AIO?
  • Hoe hoog is de AIO-uitkering?
  • Rechten en plichten bij een AIO-uitkering
  • Aio aanvragen

Wat is AIO?

 

AIO staat voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Het wordt ook wel de bijstand voor gepensioneerden genoemd. Met de aanvullende uitkering wordt uw inkomen tot het sociale minimum aangevuld. Dit is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de bedragen.

Op zoek naar een beter overzicht in uw financiën? Probeer eens een huishoudboekje app! Makkelijk, veilig, en snel. Lees verder in ons artikel: alles over huishoudboekje apps.

Wanneer heb ik recht op AIO?

 

U heeft recht op AIO als u in Nederland woont en u geen of geen volledige AOW heeft en als u uw inkomen niet kunt aanvullen met pensioen, en ook niet uit eigen vermogen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geen volledige AOW heeft opgebouwd, omdat u een tijd in het buitenland heeft gewoond en gewerkt. Daardoor krijgt u mogelijk een lager AOW-bedrag uitgekeerd. 

 

Kijk bij vermogen ook naar de mogelijke overwaarde op uw huis. Deze kan flink stijgen, vooral als u al een tijdje in hetzelfde huis woont en waarde-vermeerderende investeringen heeft gedaan zoals zonnepanelen. Door middel van een opeethypotheek kunt u hiervan profiteren en uw inkomen aanvullen. Benieuwd naar de voor- en nadelen van de opeethypotheek? Lees dat en meer in ons artikel over de opeethypotheek.

Hoe hoog is de AIO-uitkering?

 

De hoogte van de AIO-uitkering is afhankelijk van uw leeftijd, leefsituatie en wat u nu aan AOW ontvangt. Klik hier voor een overzicht met de AOW betaaldagen en bedragen in 2021. Bekijk ook de AOW-bedragen en betaaldagen in 2022. Door de aanvullende uitkering wordt uw inkomen gelijk getrokken met het bijstandsniveau. Zit u met uw inkomen dus onder de bijstandsnorm? Dan kunt u mogelijk de aanvullende uitkering krijgen.

 

In deze tabel ziet u de maximale netto bedragen per maand in 2021 voor mensen vanaf de AOW-leeftijd:

 

Gehuwden en samenwonenden  
Per maand 1.545,73
Vakantie-uitkering 81,35
Totaal 1.627,08
Alleenstaanden en alleenstaande ouders  
Per maand 1.139,98
Vakantie-uitkering € 60,00
Totaal 1.199,98

 

Bent u benieuwd naar de bedragen voor mensen in een verpleeghuis, of mensen met een partner zonder recht op AIO? Kijk dan op de site van de SVB voor meer informatie over de maximum netto bedragen per maand.

aflossingsvrije-hypotheek

Rechten en plichten bij AIO

 

U heeft dus recht op de ouderen bijstand AIO als u de AOW-leeftijd heeft, uw inkomen onder het bijstandsniveau ligt en u dat redelijkerwijs niet kunt aanvullen.

 

Als u AIO ontvangt, gelden voor u dezelfde plichten als voor andere bijstandsgerechtigden. Alleen hoeft u natuurlijk niet op zoek te gaan naar werk. Een ander verschil is dat u als AIO-gerechtigde geen verplichting heeft naar de gemeente maar naar de SVB. Belangrijke verplichtingen die voor u gelden zijn deze:

 

  • Medewerkingsplicht. U moet meewerken als de SVB daarom vraagt. Bijvoorbeeld als zij een huisbezoek bij u wil afleggen of wil onderzoeken of u nog wel recht heeft op de uitkering.
  • Informatieplicht. U bent verplicht om de SVB informatie te geven over uw situatie – anders kunnen zij niet bepalen of u recht heeft op aanvullende AOW. Als er iets in uw situatie verandert moet u dat ook aan de SVB laten weten. Bijvoorbeeld als er iemand bij u intrekt.

 

Alle rechten en plichten vindt u op de site van de Rijksoverheid: rechten en plichten AIO.

AIO aanvragen

 

U kunt een AIO-uitkering aanvragen bij de SVB. Zij bepalen dan of u er inderdaad recht op heeft en hoe hoog het bedrag wordt. Meer informatie kunt u vinden op de site van de SVB: www.svb.nl.

 

Als u zelf wilt checken of u recht heeft op AIO kan dat ook. U kunt dan de AIO-check doen bij de SVB. Klik hier voor de AIO-check.

 

Tot slot

 

Volgens NRC Handelsblad (13-11-2019) lopen tienduizenden ouderen de aanvullende AOW mis. Dat komt vaak omdat zij zichzelf niet melden bij de SVB. Zorg er dus voor dat u dat wel doet.

 

U heeft recht op AIO als u in Nederland woont, de AOW-leeftijd heeft bereikt en uw inkomen onder bijstandsniveau valt. Geldt dit voor u? Meld het dan direct bij het SVB of doe de AIO-check. Mocht u er toch niet voor in aanmerking komen dan heeft u niets verloren. Baat het niet, dan schaadt het niet. 

 

Wie weet levert het u wat op!

 

Wekelijks de beste tips en adviezen in uw mail?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt dan wekelijks een mail waarin we u tips en advies geven om gezellig en veilig in uw eigen huis te blijven wonen.