Aio: wat, hoeveel en hoe kunt u aanvullende AOW aanvragen?

Onderwerp: Geldzaken, Inkomsten
Laatst geupdate: 23 september 2022
Carmen van Andel

Volgens het AD lopen tienduizenden ouderen aanvullende AOW (AIO) mis, terwijl ze daar wel recht op hebben. Zonde! Weet u wanneer u recht heeft op aanvullend inkomen?

 

Zo niet, lees dan gauw verder! In dit artikel leggen wij u namelijk precies uit wat AIO is, wanneer u er recht op heeft, en hoe u AIO kunt aanvragen. Verder tonen wij de netto bedragen van 2021 en behandelen we de rechten en plichten waar u aan moet voldoen als u de AIO-uitkering krijgt.

 

Dit artikel is inhoudelijk gecontroleerd door financieel planner Geert Jan Haringsma.

 

Wat is AIO?

 

AIO staat voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Het wordt ook wel de bijstand voor gepensioneerden genoemd. Met de aanvullende uitkering wordt uw inkomen tot het sociale minimum aangevuld. Dit is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de bedragen.

Wat is AIO

Op zoek naar een beter overzicht in uw financiën? Probeer eens een huishoudboekje app! Makkelijk, veilig, en snel. Lees verder in ons artikel: alles over huishoudboekje apps.

Wanneer heb ik recht op AIO?

 

U heeft recht op AIO als u in Nederland woont en u geen of geen volledige AOW heeft en als u uw inkomen niet kunt aanvullen met pensioen, en ook niet uit eigen vermogen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u geen volledige AOW heeft opgebouwd, omdat u een tijd in het buitenland heeft gewoond en gewerkt. Daardoor krijgt u mogelijk een lager AOW-bedrag uitgekeerd. 

 

Kijk bij vermogen ook naar de mogelijke overwaarde op uw huis. Deze kan flink stijgen, vooral als u al een tijdje in hetzelfde huis woont en waarde-vermeerderende investeringen heeft gedaan zoals zonnepanelen. Door middel van een opeethypotheek kunt u hiervan profiteren en uw inkomen aanvullen. Benieuwd naar de voor- en nadelen van de opeethypotheek? Lees dat en meer in ons artikel over de opeethypotheek.

 

Hoe lang duurt AIO aanvraag?

 

In eerste instantie ontvangt u na uw AIO aanvraag een brief waarin de SVB de aanvraag bevestigd. In deze brief staat binnen hoeveel weken er beslist wordt of u in aanmerking komt voor een AIO vergoeding. Dit is per situatie verschillend.

 

Hoe lang duurt AIO aanvraag

Hoe hoog is de AIO-uitkering?

 

De hoogte van de AIO-uitkering is afhankelijk van uw leeftijd, leefsituatie en wat u nu aan AOW ontvangt.

Door de aanvullende uitkering wordt uw inkomen gelijk getrokken met het bijstandsniveau. Zit u met uw inkomen dus onder de bijstandsnorm? Dan kunt u mogelijk de aanvullende uitkering krijgen.

aflossingsvrije-hypotheek

AIO-aanvulling berekenen

Bent u benieuwd naar uw exacte AIO-aanvulling? Alles hangt samen met uw inkomsten (denk aan loon, AOW of uitkering) en uw situatie. Bent u bijvoorbeeld alleenstaand of heeft u een partner? Of woont u (of uw partner) in een verpleeghuis? Dan ontvangt u aan ander bedrag. De maximale netto bedragen kunt u hieronder terugvinden. 

AIO-bedragen vanaf juli 2022

In deze tabel ziet u de maximale netto bedragen per maand vanaf juli 2022 voor mensen vanaf de AOW-leeftijd:

Situatie  Bedrag Vakantiegeld Totaal
U woont alleen € 1.164, 39 € 61,28 € 1.225,67
U woont met partner € 1.577,34 € 83,02 € 1.660,36
U heeft een partner zonder AIO-aanvulling € 788,67 € 41,51 € 830,18
U heeft geen partner en u verblijft in een verpleeghuis € 363,75 € 19,14 € 382,89
Uw partner verblijft in een verpleeghuis € 363,75 € 19,14 € 382,89
U en uw partner verblijven beiden in een verpleeghuis € 590,61 € 31,08 € 621,69

Het AIO-vakantiegeld ontvangt u in mei tegelijk met het vakantiegeld van de AOW.

Rechten en plichten bij AIO

 

U heeft dus recht op de ouderen bijstand AIO als u de AOW-leeftijd heeft, uw inkomen onder het bijstandsniveau ligt en u dat redelijkerwijs niet kunt aanvullen.

 

Als u AIO ontvangt, gelden voor u dezelfde plichten als voor andere bijstandsgerechtigden. Alleen hoeft u natuurlijk niet op zoek te gaan naar werk. Een ander verschil is dat u als AIO-gerechtigde geen verplichting heeft naar de gemeente maar naar de SVB. Belangrijke verplichtingen die voor u gelden zijn deze:

 

  • Medewerkingsplicht. U moet meewerken als de SVB daarom vraagt. Bijvoorbeeld als zij een huisbezoek bij u wil afleggen of wil onderzoeken of u nog wel recht heeft op de uitkering.
  • Informatieplicht. U bent verplicht om de SVB informatie te geven over uw situatie – anders kunnen zij niet bepalen of u recht heeft op aanvullende AOW. Als er iets in uw situatie verandert moet u dat ook aan de SVB laten weten. Bijvoorbeeld als er iemand bij u intrekt.

 

Alle rechten en plichten vindt u op de site van de Rijksoverheid: rechten en plichten AIO.

AIO aanvragen

 

U kunt een AIO-uitkering aanvragen bij de SVB. Zij bepalen dan of u er inderdaad recht op heeft en hoe hoog het bedrag wordt. Meer informatie kunt u vinden op de site van de SVB: www.svb.nl.

 

Als u zelf wilt checken of u recht heeft op AIO kan dat ook. U kunt dan de AIO-check doen bij de SVB. Klik hier voor de AIO-check.

 

Tot slot

 

Volgens NRC Handelsblad (13-11-2019) lopen tienduizenden ouderen de aanvullende AOW mis. Dat komt vaak omdat zij zichzelf niet melden bij de SVB. Zorg er dus voor dat u dat wel doet.

 

U heeft recht op AIO als u in Nederland woont, de AOW-leeftijd heeft bereikt en uw inkomen onder bijstandsniveau valt. Geldt dit voor u? Meld het dan direct bij het SVB of doe de AIO-check. Mocht u er toch niet voor in aanmerking komen dan heeft u niets verloren. Baat het niet, dan schaadt het niet. 

 

Wie weet levert het u wat op!

 

Wekelijks de beste tips en adviezen in uw mail?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt dan wekelijks een mail waarin we u tips en advies geven om gezellig en veilig in uw eigen huis te blijven wonen. 

 

Daarnaast ontvangt u nu gratis ons E-book over vergoedingen voor hulpmiddelen. De link hiervoor krijgt u per mail toegestuurd.

 

Aio: wat, hoeveel en hoe kunt u aanvullende AOW aanvragen?