Werken na uw pensioen, hoe zit dat precies?

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd maar vind u het werken nog veel te leuk om nu al te stoppen? Wilt u blijven werken naast uw pensioen of vervroegd pensioen? U bent niet de enige. Volgens het CBS heeft 10 procent van alle 67 tot 70-jarigen een baan. Wat komt er allemaal kijken bij doorwerken na uw pensioen? Dat leest u in dit artikel. Zo weet u waar u juridisch aan toe bent en kent u alle mogelijkheden.

 

[lwptoc]

 

[the_ad_group id=”173″]

Mag u werken naast uw pensioen?

 

Het korte antwoord op deze vraag is: Ja, u mag werken naast uw pensioen. Er zitten wel wat voorwaarden aan vast die we hieronder voor u beschrijven. 

In principe mag u onbeperkt werken en bijverdienen naast uw pensioen. Dat kan voor een paar uurtjes per week, maar u kunt ook gewoon fulltime werken. Zo blijft u lekker actief bezig!

 

Werken naast vervroegd pensioen

 

Voor het werken naast uw vervroegd pensioen gelden beperkingen. Deze verschillen per pensioenfonds. Vraag daarom altijd na hoe het in uw specifieke situatie zit. 

 

Meer dan vijf jaar voor de AOW-datum gestopt

Als u meer dan vijf jaar voor de AOW-datum stopt met werken, belooft u aan het pensioenfonds bij de beëindiging van uw baan dat u niet meer gaat werken. Gaat u wel werken na uw pensioen? Dan hebt u kans op een boete van de belastingdienst. Dat is zo omdat uw pensioen bedoeld is als vervanging van uw inkomen. Wanneer u gaat werken naast uw vervroegd pensioen, bepaalt de belastingdienst of u extra belasting moet betalen.

Wanneer u het pensioen eerder dan vijf jaar voor de AOW-datum laat ingaan, moet u ook volledig stoppen met werken. Wilt u nog gedeeltelijk blijven werken? Dan is het mogelijk om een deel van uw pensioen in te laten gaan.

 

Waarom werken naast uw pensioen of AOW?

De AOW-leeftijd is voor iedereen hetzelfde, maar niet iedereen is dan al klaar om te stoppen met werken. Misschien heeft u nog veel zin om door te gaan. U zorgt voor diversiteit in het bedrijf en draagt uw kennis en kunde over op jongere generaties. Daarnaast realiseert u zich dat er een personeelstekort heerst en misschien bent u in uw sector hard nodig. 

 

Bekijk bijvoorbeeld het verhaal van Kees, en waarom hij weer ging werken na zijn pensioen.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van het werken naast uw pensioen?

 

Voordelen van het werken naast uw pensioen

 

Behoud van uw dagritme

Wanneer u met pensioen gaat, verliest u een groot deel van uw dagindeling. U heeft geen vergaderingen meer, hoeft niet meer ‘s ochtends vroeg op uw werk te zijn en heeft minder verantwoordelijkheid. Voor sommige mensen is dit een zegening, maar wat als dat niet zo is? 

Blijf doorwerken en behoud uw dagritme. Zo blijft u fit, vrolijk en gezond. U hoeft zich niet te vervelen en bouwt het werken rustig af. Maak met uw baas afspraken over het aantal uren, zodat u niet te veel werkt. Zo behoudt u structuur, maar hebt u ook meer vrijheid.

 

Sociale contacten

U heeft leuke collega’s en gaat graag naar klanten toe. Helaas vallen deze sociale contacten vaak weg na het pensioen. Bij het doorwerken blijft u deze mensen veel zien, waardoor u meer contacten heeft. U houdt contact met verschillende leeftijdsgroepen en zo blijft u jong! 

 

Man aan het werk na zijn pensioen als buschauffeur

 

Blijf actief

Wanneer u blijft doorwerken, blijft u midden in de maatschappij staan. U blijft lichamelijk en geestelijk actief. Lichamelijke beweging zorgt ervoor dat u minder snel stijf wordt en geestelijke uitdaging houdt uw brein bezig.

 

Extra inkomsten

Het werken naast uw pensioen zorgt voor extra inkomsten. Hiermee vult u uw AOW aan en zo kunt u uw werkgeverspensioen later in laten gaan. Zo heeft u een extra spaarpotje en bent u klaar voor de toekomst. 

Hoe voordelig is werken naast uw pensioen? Dat hangt af van uw situatie. Lees verder om meer te weten over de wet- en regelgeving rondom bijverdienen naast de AOW.

[the_ad_group id=”173″]

Nadelen van doorwerken na pensioen

 

Denk aan uw gezondheid

Pas op dat uw werk niet te zwaar is. Uw lichaam is ouder en heeft vaker behoefte aan rust. Dit kunt u met de werkgever bespreken. Zo kunt u samen zorgen dat u het juiste aantal uren werkt. Blijf goed op uw mentale en fysieke gezondheid letten, zodat deze niet onder het werken hoeft te lijden.

 

Geen WW of AOV

Als pensioengerechtigde heeft u geen recht meer op een werkeloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Hoeveel mag u bijverdienen naast uw AOW?

Als u bijverdient naast de AOW, heeft dat geen invloed op de hoogte van de AOW. Uw AOW-uitkering is niet afhankelijk van uw inkomen dus het maakt niet uit hoeveel u bijverdient. 

 

Toeslagen en aanvullingen

Krijgt u een AOW-toeslag? Of heeft u een AIO-aanvulling? Dan is het werken naast uw pensioen wel van invloed. Dit zijn namelijk aanvullingen die dienen om tot een sociaal minimum te komen. Als u gaat werken, verdient u geld en heeft u deze misschien niet meer nodig. Daarom komen deze dan deels (of geheel) te vervallen. U behoudt dan wel uw normale AOW.

 

Wetten en regelgeving rondom werken naast uw pensioen

Belastingen zijn vaak ingewikkeld. Hoe zit het met bijverdienen na uw pensioen? Moet u hierover belasting betalen?

 

Belastingvrij bijverdienen

Het is beperkt mogelijk om belastingvrij bij te verdienen naast uw AOW.

Dit kan door als vrijwilliger aan de slag te gaan waarbij er een maximale onbelaste bijdrage tegenover mag staan. U mag dan niet meer dan €1.900,00 per jaar vergoed krijgen, en dit is inclusief onkosten. 

Wilt u gewoon aan de slag als werknemer betaalt u wel belasting.

Hoeveel belasting betaalt u dan wel? Dat ligt aan hoeveel u bijverdient. Uw bijverdiensten geeft u op aan de Belastingdienst. Deze telt de Belastingdienst op bij uw overige inkomsten, zoals AOW en pensioen. Hoe hoger het bedrag is, hoe meer belasting u betaalt over de bijverdiensten. 

 

Loonheffing

Er worden belastingen ingehouden van uw brutoloon. De AOW-premie hoeft u natuurlijk niet meer te betalen, waardoor u netto iets meer overhoudt. Dat heeft ook een voordeel voor uw werkgever: voor hetzelfde nettoloon is hij minder geld kwijt. Hij draagt de volgende premies niet meer af:

  • Werkloosheidswet (WW);
  • Ziektewet (ZW);
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); 
  • Algemene Ouderdomswet (AOW).

Ook heeft u nog steeds recht op loonheffingskorting. Deze mag u voor één inkomen gebruiken. 

Gepensioneerde man aan het werk in de tuin

 

Zijn er consequenties voor mijn verzekeringen?

Als u gaat werken na uw pensioen, veranderen uw verzekeringen. U bent gepensioneerd en daardoor vervalt uw verzekering tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat u bij ontslag geen recht hebt op een WW-uitkering. 

 

Arbeidsongeschikt of ziek

Ook ontvangt u geen AOW-uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt nog wel een ziektewetuitkering wanneer u ziek bent. Bij ziekte hebt u recht op 13 weken doorbetaling van (een deel van) uw loon. Dit was voor het bereiken van de AOW-leeftijd twee jaar.

 

Werken na uw pensioen bij dezelfde werkgever

Heeft u het zo naar uw zin bij uw huidige werkgever dat u hier wilt blijven werken? Dat kan natuurlijk, maar dan moet u mogelijk wel een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten. In uw arbeidsovereenkomst of CAO staat precies wat er met uw contract gebeurt als u de pensioenleeftijd bereikt. Soms komt deze van rechtswege te vervallen. 

 

Ga op tijd in gesprek met uw werkgever

Wilt u door blijven werken? Ga hierover op tijd het gesprek aan met uw werkgever om dit goed te regelen. Zo bespreekt u samen hoe u de tijd na het pensioen wilt indelen. Wilt u bijvoorbeeld flexibeler zijn, minder uren maken of minder verantwoordelijkheid hebben?

 

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Blijft u werken bij uw oude werkgever? Dan krijgt u waarschijnlijk een tijdelijk contract. U mag als AOW’er maximaal zes tijdelijke contracten in vier jaar krijgen. Hierna wordt uw dienstverband automatisch voor onbepaalde tijd. Zit er meer dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten? Dan begint het tellen opnieuw.

 

Hoeveel uur mag u werken als u met pensioen bent?

U bepaalt zelf hoeveel u door wilt werken na uw pensioen. Dit uiteraard in overleg met uw werkgever. Gaat u deeltijd werken? Dan is het mogelijk om al een gedeeltelijk pensioen te ontvangen. 

 

Heeft doorwerken na uw pensioen invloed op uw huur- en zorgtoeslag?

Werken naast uw pensioen heeft invloed op de hoogte van uw huur- en zorgtoeslag. Deze zijn namelijk inkomensgebonden. Gaat u meer verdienen? Dan gaat uw huur- en zorgtoeslag omlaag.

 

Regels pensioen na 1 juni 2016

 

Na 1 juni 2016 gelden nieuwe regels rondom het vroegpensioen. Gaat u eerder dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd gedeeltelijk of geheel met pensioen? Dan krijgt u te maken met een beperking. Wanneer u vijf jaar of minder voor de AOW-leeftijd met vroegpensioen gaat, mag u bijverdienen. Lees hieronder wat dit voor u betekent.

 

Gelijk deel aan loon inleveren

Bent u vijf jaar of minder voor de AOW-leeftijd gestopt met werken? Dan mag u gewoon aan de slag. Wel moet u een gelijk deel aan brutoloon inleveren voor het pensioen dat u aanvraagt. 

Gaat u volledig met pensioen? Dan moet u volledig stoppen met werken en geen inkomen uit arbeid ontvangen. Wanneer u gedeeltelijk met pensioen gaat moet u gedeeltelijk stoppen met werken. Verdiep u hier goed in voordat u start met werken naast het pensioen.

 

Regels pensioen voor 1 juni 2016

 

Ging u met pensioen voor 1 juni 2016? En was u bij de start van het pensioen minstens zestig jaar oud? Dan gelden deze regels niet voor u. U mag meestal onbeperkt bijverdienen naast uw pensioen. Vraag dit wel altijd na bij de CAO, want zij hanteren niet allemaal dezelfde regels.

[the_ad_group id=”173″]

Werken na uw pensioen bij dezelfde werkgever

Heeft u het zo naar uw zin bij uw huidige werkgever dat u hier wilt blijven werken? Dat kan natuurlijk, maar dan moet u mogelijk wel een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten. In uw arbeidsovereenkomst of CAO staat precies wat er met uw contract gebeurt als u de pensioenleeftijd bereikt. Soms komt deze van rechtswege te vervallen. 

 

Ga op tijd in gesprek met uw werkgever

Wilt u door blijven werken? Ga hierover op tijd het gesprek aan met uw werkgever om dit goed te regelen. Zo bespreekt u samen hoe u de tijd na het pensioen wilt indelen. Wilt u bijvoorbeeld flexibeler zijn, minder uren maken of minder verantwoordelijkheid hebben?

 

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Blijft u werken bij uw oude werkgever? Dan krijgt u waarschijnlijk een tijdelijk contract. U mag als AOW’er maximaal zes tijdelijke contracten in vier jaar krijgen. Hierna wordt uw dienstverband automatisch voor onbepaalde tijd. Zit er meer dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten? Dan begint het tellen opnieuw.

 

Hoeveel uur mag u werken als u met pensioen bent?

U bepaalt zelf hoeveel u door wilt werken na uw pensioen. Dit uiteraard in overleg met uw werkgever. Gaat u deeltijd werken? Dan is het mogelijk om al een gedeeltelijk pensioen te ontvangen. 

 

Heeft doorwerken na uw pensioen invloed op uw huur- en zorgtoeslag?

Werken naast uw pensioen heeft invloed op de hoogte van uw huur- en zorgtoeslag. Deze zijn namelijk inkomensgebonden. Gaat u meer verdienen? Dan gaat uw huur- en zorgtoeslag omlaag.

 

Regels pensioen na 1 juni 2016

 

Na 1 juni 2016 gelden nieuwe regels rondom het vroegpensioen. Gaat u eerder dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd gedeeltelijk of geheel met pensioen? Dan krijgt u te maken met een beperking. Wanneer u vijf jaar of minder voor de AOW-leeftijd met vroegpensioen gaat, mag u bijverdienen. Lees hieronder wat dit voor u betekent.

 

Gelijk deel aan loon inleveren

Bent u vijf jaar of minder voor de AOW-leeftijd gestopt met werken? Dan mag u gewoon aan de slag. Wel moet u een gelijk deel aan brutoloon inleveren voor het pensioen dat u aanvraagt. 

Gaat u volledig met pensioen? Dan moet u volledig stoppen met werken en geen inkomen uit arbeid ontvangen. Wanneer u gedeeltelijk met pensioen gaat moet u gedeeltelijk stoppen met werken. Verdiep u hier goed in voordat u start met werken naast het pensioen.

 

Regels pensioen voor 1 juni 2016

 

Ging u met pensioen voor 1 juni 2016? En was u bij de start van het pensioen minstens zestig jaar oud? Dan gelden deze regels niet voor u. U mag meestal onbeperkt bijverdienen naast uw pensioen. Vraag dit wel altijd na bij de CAO, want zij hanteren niet allemaal dezelfde regels.

 

Werken na uw pensioen in verschillende beroepsgroepen

 

Werken na uw pensioen als zelfstandige

Gaat u na het pensioen aan de slag als zelfstandige? Dan is het goede nieuws dat dit geen invloed heeft op uw AOW. Daarnaast mag u zo lang doorwerken als u wilt. Er zijn wel beperkingen. Gaat u voor het eerst voor uzelf beginnen? Dan heeft u maar recht op vijf procent van de zelfstandigen- of startersaftrek. 

 

Blijft u werken als ambtenaar?

Wilt u blijven werken als ambtenaar? Geef dit dan op tijd aan bij de overheid. Op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt, eindigt de arbeidsovereenkomst.

 

Drie maanden vooraf aangeven

U moet drie maanden vooraf een verzoek indienen bij uw leidinggevende. Hierin legt u uit wat uw motivatie is om door te willen werken. 

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Gaat uw werkgever akkoord? Dan sluit u samen een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De CAO-afspraken over de duur van doorbetaling van uw maandinkomen bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie gelden niet voor u. 

 

Kunt u na uw pensioen werken in het onderwijs?

Het onderwijs staat zeker open voor ouder personeel. Er is al langere tijd een lerarentekort, waardoor er altijd vraag is naar talentvolle leraren. Wilt u aan de slag in het onderwijs? Of gaat u doorwerken na het pensioen? Dan zijn de scholen daar blij mee. Zij zoeken altijd naar extra handen, expertise en kennis.

 

[the_ad_group id=”173″]

 

Gaat u op zoek naar uw droombaan?

 

Bent u toe aan een nieuwe uitdaging na uw pensioen? Wilt u extra bijverdienen en actief blijven in de samenleving?  We hebben een aantal partijen op een rij gezet die u kunnen helpen met het vinden van een leuke baan.

 

Bronnen

Rijksoverheid

Het Juridisch loket

Nu te bestellen: De Langer Thuis in Huis Gids!

 

Een papieren gids met alle info over langer thuis wonen (100+ pagina’s)

 

  • Hoe maak ik mijn woning levensloopbestendig?

  • Welke handige hulpmiddelen zijn er?

  • Heb ik recht op vergoedingen?

  • Hoe kan ik woningaanpassingen financieren?

 

Nu in de verkoop voor € 9,95!

 

Meer info

Werken na uw pensioen, hoe zit dat precies?
>

Cookiemelding


Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u vinden in ons privacybeleid. Door op akkoord te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.

Akkoord