Koopkrachtig pensioen nog ver weg

Onderwerp: Geldzaken, Inkomsten
Laatst geupdate: 28 oktober 2022
Langer thuis in huis

Ons pensioenstelsel gaat op de schop. Het is de grootste financiële operatie ooit in Nederland. En bovendien één die u direct raakt. Daarom heeft ouderenorganisatie ANBO een magazine gemaakt over dit belangrijke onderwerp. Wat gaat er veranderen, wat merkt u daarvan en wat doet ANBO om belangen van hun leden te verdedigen?

ANBO wil dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de pensioenwet veranderen, zodat er meer draagvlak onder gepensioneerden ontstaat. Het gaat met name om de aanloop naar de nieuwe wet, tot 2027. De belangrijkste bezwaren van ANBO richten zich op drie zaken: indexatie en inhaalindexatie, invaren en de invloed van gepensioneerden. Overigens moet worden aangetekend dat indexatie en inhaalindexatie niet of nauwelijks haalbaar zijn als we in het huidige stelsel blijven.

 

Indexatie lijkt in de periode tot 2027 beter haalbaar dan in het huidige stelsel. Er komen namelijk overgangsregels, waarbij indexeren al dit jaar vanaf 105 procent mogelijk is. Deze regel leek een dode mus maar de hoge inflatie heeft ook de rente doen stijgen. Daardoor lijken veel pensioenfondsen dit jaar de pensioenen wat te kunnen verhogen.

 

Maar één zwaluw maakt nog geen zomer: de markt lijkt lagere rentes voor 2023 en 2024 in te prijzen. Dan is het over met de pret. ANBO pleit voor een vaste rente tot het nieuwe stelsel ingaat, zodat pensioenuitkeringen stabieler kunnen stijgen.

 

Verder lopen huidige en aanstaande gepensioneerden al 25 procent pensioen achter – los van de huidige inflatie. ANBO wil dat die in elk geval gedeeltelijk kan worden ingelopen in de periode tot 2027, mits daar financiële ruimte voor is. Immers, de gemiddelde gepensioneerde is 77 jaar, heeft er twaalf jaar geen euro bij gekregen en kan niet wachten tot 2027. ANBO wil dat de huidige regels verdwijnen en pensioenbesturen de vrijheid krijgen om meer verhoging toe te kennen dan alleen de inflatie, zodat de achterstand eerder wordt ingelopen.

 

Het omzetten van de huidige rechten in pensioenpotten heet invaren. Dat moet evenwichtig. Hoe wordt momenteel uitgezocht, maar gepensioneerden hebben maar weinig over hun geld te vertellen. Terwijl van hen het meeste in de pot zit. Ondertussen kunnen individuele deelnemers geen bezwaar meer maken, want dat recht is tijdelijk opgeschort. Dat wekt extra wantrouwen. ANBO wil dat gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds meer rechten krijgen. Bovendien moet het pensioenfondsbestuur een sterkere positie krijgen. Nu ligt er te veel macht bij werkgevers en werknemers, die andere belangen kunnen hebben.

 

Koopkrachtig pensioen nog ver weg

 

Pensioen Special aanvragen?

 

In de Pensioen Special van ANBO staat nog veel meer informatie over dit belangrijke onderwerp. Ga naar www.anbo.nl/langerthuis en vraag het gratis magazine aan! U ontvangt dan naast het informatiepakket van de ANBO het magazine over het pensioen.

Wekelijks de beste tips en adviezen in uw mail?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt dan ieder vrijdag onze nieuwsbrief waarin we u tips en advies geven om gezellig en veilig in uw eigen huis te blijven wonen. 

 

Daarnaast ontvangt u gratis ons E-book over vergoedingen voor hulpmiddelen! De link hiervoor krijgt u per mail toegestuurd.

 

Koopkrachtig pensioen nog ver weg