AOW 2024: bedragen en impact van minimumloon hervorming

Ontdek alles wat u moet weten over de AOW 2024, inclusief de bedragen en de impact van de hervorming van het minimumloon. Met het nieuwe jaar in zicht werpen veel Nederlandse AOW-gerechtigden een blik op de toekomstige AOW-bedragen voor 2024. 

 

In dit artikel bespreken we uitgebreid de netto en bruto AOW-bedragen voor 2024, inclusief de betaaldagen. Bereid u voor op de veranderingen die komen en krijg een helder beeld van uw toekomstige AOW-uitkering.

Hervorming minimumloon: impact op AOW en uurloon vanaf 2024

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging die het mogelijk maakt om het minimumloon niet langer op maandbasis, maar op uurbasis te verhogen. Deze verandering is het gevolg van een bestaande ongelijkheid in de huidige regelgeving. Op dit moment ontvangt iemand die 36, 38 of 40 uur werkt hetzelfde maandbedrag, wat niet in verhouding staat tot de gewerkte uren. Vanaf 2024 zal dit echter veranderen, aangezien er voortaan gekeken zal worden naar het daadwerkelijk gewerkte aantal uren, met mogelijke gevolgen voor de AOW.

AOW 2024 

(Update 15-12-2023)

 

Hieronder kunt u de AOW-bedragen vinden die vanaf 1 januari gelden. Ten opzichten van 2023 zijn de bedragen tussen de 5.6% en 6.3% gestegen. 

 

Alleenstaanden

Een alleenstaande die alleen een AOW-pensioen ontvangt, heeft op basis van de gemelde voornemens in 2024 ruim €200 per jaar meer te besteden. Ook een alleenstaande met AOW en een aanvullend pensioen van €20.000 heeft meer te besteden, namelijk een stijging van ruim €300 per jaar.

 

Echtparen

Een echtpaar, waarvan beiden alleen AOW ontvangen, hebben per persoon ruim €200 per jaar meer te besteden. Totaal €400 dus.

 

Een echtpaar waarvan de één alleen AOW ontvangt en de ander AOW en een aanvullend pensioen van €20.000 hebben samen bijna €600 per jaar meer te besteden.

 

De verschillende begrotingen en ook het Belastingplan 2024 worden in de loop van dit jaar nog in de Tweede Kamer behandeld. Daar kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Deze info is dus onder voorbehoud.

Woonsituatie 1: AOW voor alleenstaande 2024

 

Hieronder vindt u een overzicht van de AOW-bedragen vanaf 1 januari 2024.

 

 

AOW per 1 januari 2024

 

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
AOW 2024 Bruto € 1541,80 € 1541,53
Loonheffing € 0 € 293,42
Bijdrage Zvw € 82,00 € 82,00
AOW 2024 netto € 1.459,53 € 1166,11 

 

 

 

Woonsituatie 2. AOW bij getrouwd of samenwonend in 2024

 

Hieronder presenteren we een overzicht van de AOW-bedragen voor gehuwden of samenwonenden vanaf 1 januari 2024. 

 

Woonsituatie 2A: AOW per 1 januari 2024 

U en uw partner ontvangen beiden AOW. Maandelijks ontvangt u het volgende:

 

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
AOW 2024 Bruto € 1047,60 € 1074,60
Loonheffing € 0 € 199,08
Bijdrage Zvw € 55,73 € 55,73
AOW 2024 netto € 991,87 € 792,79

 

 

 

Samen opgeteld ontvangt u:

 

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto € 2095,20 € 2095,20
Netto € 1983,74 € 1585,58

 

Woonsituatie 2B: AOW per 1 januari 2024

U en uw partner ontvangen beiden AOW. Maandelijks ontvangt u het volgende:

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
AOW 2024 Bruto € 1047,60 € 1074,60
Loonheffing € 0 € 199,08
Bijdrage Zvw € 55,73 € 55,73
AOW 2024 netto € 991,87 € 792,79

Woonsituatie 3. Volledige toeslag AOW bij getrouwd of samenwonend in 2024

 

Als u in aanmerking komt voor de AOW-partnertoeslag, betekent dit dat u een extra bedrag ontvangt bovenop uw reguliere AOW-pensioen. Deze specifieke regeling is van toepassing op situaties waarin men al AOW ontving voor 2015. Het doel van deze toeslag is om financiële ondersteuning te bieden aan echtparen of samenwonenden waarvan het gezamenlijke inkomen onder een bepaalde drempel valt, specifiek als het inkomen van de partner minder dan € 1.178,49 per maand bedraagt. Mocht uw gezamenlijk inkomen echter de € 3.490,45 overschrijden, dan kan de toeslag met maximaal 10% worden verminderd. Deze toeslag is vooral relevant als uw partner nog geen AOW ontvangt, waarbij u maandelijks een extra bedrag krijgt.

 

 

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
AOW 2024 Bruto € 2089,70 € 2089,70
Loonheffing € 86,67 € 398,08
Bijdrage Zvw € 111,17 € 111,17
AOW 2024 netto € 1891,86 € 1580,45

 

 

 

Woonsituatie 4. AOW bij getrouwd of samenwonend in 2024 (10% verlaagd)

 

U komt in aanmerking voor een speciale AOW-partnertoeslag, een voorziening die alleen op uw situatie van toepassing is, op voorwaarde dat u al vóór 2015 AOW-pensioen ontving. Deze extra uitkering is bedoeld voor echtparen of partners die op dat moment een gezamenlijk inkomen hadden dat onder een vastgestelde grens lag, specifiek wanneer het arbeidsinkomen van uw partner minder dan € 1.781,49 per maand bedroeg. Echter, als het gezamenlijke inkomen van u en uw partner meer dan € 3.490,45 is, kan deze toeslag tot maximaal 10% verminderd worden. Deze regeling is vooral relevant wanneer uw partner nog geen AOW ontvangt, waarbij u een maandelijks bedrag ontvangt dat specifiek voor uw situatie berekend wordt.

 

 

Met heffingskorting Zonder heffingskorting
AOW 2024 Bruto € 1985,49 € 1985,49
Loonheffing € 66,25 € 66,25
Bijdrage Zvw € 105,62 € 105,62
AOW 2024 netto € 1813,54 € 1501,45

 

 

 

Vakantiegeld AOW 2024

 

Hieronder vindt u een overzicht van het vakantiegeld voor de AOW-uitkering in 2024. Deze bedragen zijn bruto en worden maandelijks uitbetaald. Het vakantiegeld wordt traditioneel in de maand mei uitgekeerd.

 

Let op: de onderstaande bedragen zijn bruto bedragen

 

Vakantiegeld AOW alleenstaande (woonsituatie 1)

€ 76,20

Vakantiegeld AOW gehuwd of samenwonend (woonsituatie 2)

€ 54,44

Vakantiegeld AOW gehuwd of samenwonend (woonsituatie 3)

€ 108,88

Vakantiegeld AOW gehuwd of samenwonend (woonsituatie 4)

€ 103,44

 

Meer informatie over een aanvullend AOW (AIO) leest u hier.

Wanneer uitbetaling AOW in 2024? (betaaldagen)

In 2024 worden de AOW-uitkeringen volgens het gebruikelijke schema maandelijks uitbetaald. Op een aantal uitzonderingen na, deze vind u hier. De exacte betaaldagen voor de AOW-uitkeringen in 2024 zijn nog niet bekend. De Sociale Verzekeringsbank stort het geld rechtstreeks op uw rekening.

AOW betaaldagen 2024 

Op zoek naar de uitbetaling AOW 2024? Hieronder vindt u alle data van de voorlopige betaaldagen in 2024:

 • Rond 23 januari 
 • Rond 22 februari
 • Rond 21 maart
 • Rond 23 april
 • Rond 23 mei (incl. vakantiegeld)
 • Rond 24 juni
 • Rond 23 juli
 • Rond 22 augustus
 • Rond 23 september
 • Rond 23 oktober
 • Rond 21 november
 • Rond 19 december

AOW leeftijd in 2024

 

Voor 2024 geldt dat de AOW-leeftijd 67 jaar is. Dit houdt in dat als u geboren bent na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958, u in aanmerking komt voor AOW in 2024.

 

Aow-leeftijd berekenen? Dat kan hier. 

Bronnen: SVB | Rijksoverheid.nl 

Meer weten over de AOW in het algemeen?

 

Bekijk de onderstaande video of bekijk dit AOW artikel, waarin u meer kunt leren over de AOW.

 

Nu te bestellen: De Langer Thuis in Huis Gids!

 

Een papieren gids met alle info over langer thuis wonen (100+ pagina’s)

 

 • Hoe maak ik mijn woning levensloopbestendig?

 • Welke handige hulpmiddelen zijn er?

 • Heb ik recht op vergoedingen?

 • Hoe kan ik woningaanpassingen financieren?

 

Prijs: € 14,95

 

Meer info

AOW 2024: bedragen en impact van minimumloon hervorming
>

Cookiemelding


Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u vinden in ons privacybeleid. Door op akkoord te klikken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.

Akkoord