Wie kan u verder helpen?

Onderwerp: Algemeen
20 september 2017
Thomas

Als u graag langer thuis wilt blijven wonen of uw woning alvast levensloopbestendig wilt maken, dan zijn er veel instanties en bedrijven die u kunnen adviseren over de mogelijkheden, kosten en eventuele vergoedingen.

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen. Zo geeft de gemeente advies en informatie. Wie het niet meer alleen redt, kan dit aangeven. Wat iemand nog wel zelf kan en welke rol mantelzorgers (familie, vrienden of buren) kunnen spelen wordt besproken.

Voor de eerste stap naar langer thuis wonen maakt u daarom door een afspraak bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een aantal gemeenten bieden ‘De Blijverslening’ aan. Een zeer voordelige lening met lage rente, waarmee u uw woning levensloopbestendig kunt maken en zo lang mogelijk van uw eigen woning geniet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Ook als uw woning bijvoorbeeld geschikt moet worden gemaakt voor specifieke zorg. Met de Blijverslening financiert u deze aanpassingen aan uw huis en maakt u uw woning klaar voor de toekomst.

 

Zorgverzekeraars

De basisverzekering van uw zorgverzekering dekt medische zorg die u thuis krijgt, zoals verpleegkundige zorg, maar ook persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld hulp bij het douchen). Dit kost u geen eigen risico en er geldt ook geen eigen bijdrage voor deze verpleging en verzorging. U heeft recht op verpleging en verzorging als u daar een indicatie voor heeft. Deze indicatie wordt vastgesteld door een wijkverpleegkundige. Bovendien is een zorgplan nodig. Daarin wordt vermeld wat de aard, omvang en duur van de zorg is en het doel dat daarmee bereikt gaat worden. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg vervolgens rechtstreeks aan de organisatie van de wijkverpleegkundige.

Artsen en specialisten

Wanneer u bij uw huisarts aangeeft dat u graag langer thuis zou willen blijven wonen, of extra zorg of hulpmiddelen wenst, zal hij of zij u daar graag behulpzaam bij zijn. Uw huisarts weet welke zorg u nodig heeft en adviseert over de te nemen stappen. Gemeenten kunnen uw huisarts met uw toestemming schriftelijk vragen om medische informatie aan te leveren. Zo kan de gemeente een passend voorstel doen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Ouderenorganisaties

In Nederland zijn verschillende ouderenorganisaties actief, die u graag helpen en adviseren over de mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen. De ANBO (Algemene Nederlandse Ouderenbond) is een onafhankelijke organisatie voor senioren in Nederland en geeft aan leden persoonlijk advies en informatie. De PCOB is een beweging met ongeveer 80.000 leden en komt op voor alle senioren in Nederland.

Fondsen, stichtingen en patiëntenorganisaties

Bent u getroffen door een (chronische) ziekte of aandoening? In Nederland bestaat voor vrijwel elke aandoening een fonds, stichting en/of patiëntenorganisatie. Zij informeren u graag over de mogelijkheden om langer thuis te wonen, specifiek afgestemd op uw klachten en ervaringen van andere patiënten.

Familie en kennissen

  • Hulp bij het boodschappen doen,
  • Eten koken of het huis schoonmaken
  • Hulp bij vervoer
  • Advies geven bij lastige beslissingen
  • Emotionele steun bieden of gewoon een praatje maken
  • Toezicht houden of alles goed met u gaat

Waar kunt u terecht?

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u gratis informatie en advies om zelfstandig te kunnen blijven wonen? Dan kunt u terecht bij een ouderenadviseur. Ook familieleden en mantelzorgers kunnen bij de ouderenadviseur terecht. De ouderenadviseur helpt u met vragen over zelfstandig blijven wonen of verhuizen naar een zorginstelling, maar kan ook bemiddelen.

Met wie kunt u contact opnemen?

  • Uw gemeente
  • Maatschappelijk werk in uw regio of gemeente
  • Stichting MEE
  • Een ouderenbond (ANBO of PCOB)