Ook senioren (70+) nemen steeds meer duurzame beslissingen

Ook senioren (70+) nemen steeds meer duurzame beslissingen

Onderwerp: Wetenschap, Nieuws
Laatst geupdate: 22 februari 2022
Langer thuis in huis

Terwijl de jonge generatie zich enorm bezighoudt met het klimaat en de natuur, gaan de oudere generaties lekker hun gang. Althans, dat wordt er vaak gedacht. Uit de enquête die wij onze lezers vroegen in te vullen blijkt dat senioren meer geven om duurzaamheid en het klimaat dan wordt gedacht. En dat is mooi!

Senioren geven om duurzaamheid

 

In het onderzoek werden respondenten gevraagd hoe belangrijk ze duurzaamheid vonden. Het overgrote deel van de senioren (82,5%) gaf aan duurzaamheid belangrijk te vinden waarbij maar liefst 39,9% van het totaal aangaf dit zelfs zeer belangrijk te vinden.

 

Maar het blijft niet alleen bij woorden, er wordt daadwerkelijk actie ondernomen. Op de vraag ‘wat doet u zelf om bij te dragen aan duurzaamheid?’ konden respondenten meerdere antwoorden selecteren. Bijna elke respondent gaf aan het afval te scheiden (94,3%) en hun energieverbruik te verminderen (83,4%). Een interessante uitkomst was dat bijna de helft van de senioren ook aangaf minder of geen vlees te eten (42,6%) met het oog op duurzaamheid.

 

Ambitie

 

Senioren zijn dus wel degelijk bezig met duurzaamheid. Maar kan het nog beter? Wij vroegen of men in de toekomst meer wil gaan doen om duurzaam te leven. Hoewel een groot deel (40,9%) koos voor een neutraal antwoord, gaf het grootste deel (46,9%) aan nóg meer te willen doen aan duurzaamheid.

 

Een betere wereld voor de volgende generaties

 

Nu is het interessant om te kijken naar de reden dat zoveel senioren duurzaam leven en de ambitie hebben om dit in de toekomst uit te breiden. Daarom werd er in de enquête ook gevraagd naar de voornaamste reden om duurzaam te leven. Meer dan de helft (54,1%) geeft het klimaat als voornaamste reden. Daarnaast konden de respondenten ook een open antwoord geven, wat mooie reacties opleverde. Zo gaven een aantal senioren aan dat ze graag een betere wereld willen achterlaten voor de volgende generaties.

 

Wekelijks de beste tips en adviezen in uw mail?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt dan ieder vrijdag onze nieuwsbrief waarin we u tips en advies geven om gezellig en veilig in uw eigen huis te blijven wonen. 

 

Daarnaast ontvangt u gratis ons E-book over vergoedingen voor hulpmiddelen! De link hiervoor krijgt u per mail toegestuurd.

 

Ook senioren (70+) nemen steeds meer duurzame beslissingen