Langer thuis wonen hoe maakt u de juiste keuze?

Onderwerp: Langer thuis wonen
8 september 2017
Thomas

Zelfstandig langer thuis blijven wonen met geen of relatief weinig zorg is heel goed mogelijk. Maar als u gezondheidsklachten krijgt, of huishoudelijke taken niet meer goed uit kunt voeren, kunnen aanpassingen in uw woning of extra zorg nodig zijn. Van wie kunt u deze zorg verwachten?

Willen uw naasten u helpen? Indien u verwacht wel enige of veel hulp nodig te hebben om zelfstandig langer thuis te kunnen blijven wonen, informeer dan bij uw naasten of en in welke mate zij bereid zijn u te ondersteunen. Iemand die u regelmatig vrijwillig helpt, waardoor u thuis kunt blijven wonen, wordt een ‘mantelzorger’ genoemd.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mensen bereid is tot mantelzorg voor een naaste. Daarbij denken zij vooral aan ondersteunende zaken in het huishouden, zoals boodschappen doen, stofzuigen en schoonmaken. Bijna twee derde heeft moeite met intieme zorgtaken, zoals helpen met aankleden, douchen of wc-bezoek. Een op de drie mensen kan, of wil niet voor een naaste mantelzorgen.

Een beroep doen op thuiszorg

Kunt u niet, of niet helemaal rekenen op mantelzorg? Dan kunt u via uw zorgverzekeraar een beroep doen op verpleegkundige thuiszorg. U wordt dan geholpen met bijvoorbeeld douchen, medicijngebruik of prikken. Deze hulp wordt vanuit uw basiszorgverzekering vergoed.
Een wijkverpleegkundige stelt samen met u vast welke zorg nodig is en maakt een zorgplan op maat.

Voor huishoudelijke hulp gaat u naar de gemeente, die u vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning wellicht verder kan helpen. Voordat deze hulp wordt toegekend, wordt er eerst gekeken of deze hulp echt noodzakelijk is. Indien de hulp door de gemeente wordt toegekend geldt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Rol van de gemeente

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen. Zo kunt u er terecht voor advies en informatie. Redt u het niet meer alleen? Dan bespreekt de gemeente met u wat u nog wel zelf kunt, maar ook welke rol mantelzorgers (familie, vrienden of buren) kunnen spelen.

Thuis wonen, maar veel zorg nodig? Wlz-indicatie

Wilt u heel graag thuis blijven wonen, maar moet u daarvoor een groot beroep doen op zorgverleners? Dan is dat mogelijk via de Wlz-indicatie. ‘Wlz’ is een afkorting voor de Wet langdurige zorg. Deze indicatie is aan te vragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Meer informatie over de Wlz-indicatie

U kunt alleen thuis blijven wonen met een Wlz-indicatie als de zorg verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling. Wilt u meer informatie over de Wlz-indicatie? Kijk dan eens op de website van het CIZ: www.ciz.nl. Hier vindt u alles over de te nemen stappen.

Is het nog wel verantwoord om thuis te wonen?

Ondanks alle hulp en aanpassingen in huis kan het soms toch niet verantwoord zijn om langer thuis te blijven wonen. Meestal voelt u dit zelf al goed aan, maar ook de gemeente, familie en vrienden zullen dit ongetwijfeld met u bespreken als zij merken dat thuis wonen eigenlijk niet langer gaat. Ze hebben immers het beste met u voor. Verslechtering van uw gezondheid, dementie of fysieke problemen kunnen hiervoor aanleiding zijn. Opname in een zorginstelling is dan vaak onvermijdelijk, ook als u zelf nog wel graag thuis zou willen blijven wonen.

Kosten van thuis blijven wonen of verhuizen

De kosten van langer thuis blijven wonen of verhuizen zijn in grote mate afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Een nauwkeurig kostenoverzicht is daarom niet te geven. Verhuizen naar een andere of bijvoorbeeld gelijkvloerse woning kost u in ieder geval al snel enkele duizenden euro’s, zowel in het geval van een koopwoning als een huurhuis. De kosten van diverse woningaanpassingen zijn vaak vergelijkbaar, of iets hoger dan de kosten voor een verhuizing. Ook dit is afhankelijk van welke aanpassingen nodig zijn.

Deze variëren van het plaatsen van enkele steunen en aangepaste keukenkastjes tot een complete traplift. Neemt u echter ook de wens om graag langer thuis te blijven wonen in beschouwing, dan zijn de hogere kosten voor het langer thuis blijven wonen het meestal dubbel en dwars waard.

Tip

Maak voor uzelf in ieder geval een overzicht van welke aanpassingen er nodig zijn om zowel nu als in de toekomst veilig en prettig thuis te kunnen blijven wonen. Uw gemeente of een andere deskundige helpt u hier graag bij. Per hulpmiddel en woningaanpassing is een goede inschatting van de kosten te maken.

Meer van dit soort handige informatie ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief! Dat kan via het formulier hieronder. En u kunt zich altijd weer uitschrijven. Welkom!