fbpx

De beste tips voor ouderen om beter te slapen

Onderwerp: Gezondheid, Vitaal
25 oktober 2018
Sacha van Andel

Wist u dat onze slaap verandert naarmate we ouder worden? Gemiddeld slapen we ongeveer zeven tot acht uur per nacht. Het is niet zo dat mensen op hogere leeftijd minder slaap nodig zouden hebben. Wel slapen we hoe ouder we worden steeds minder aan één stuk door en worden we ’s nachts vaker wakker. Dat wordt meestal gecompenseerd door overdag regelmatig een dutje te doen.

Hoe ouder u wordt, des te groter wordt de kans op slaapklachten. Maar liefst bijna de helft van de 50-plussers heeft zelfs chronische slaapproblemen. De meest voorkomende slaapstoornis is slapeloosheid. Ook slaapapneu en rusteloze benen komen vaker voor.

Heb ik een slaapprobleem?

 

Het is goed om onderscheid te maken tussen natuurlijke veranderingen in het slaappatroon en het moment waarop we spreken van echte slaapproblemen. Het slapen bestaat normaal gesproken uit meerdere fasen, waaronder lichte slaap, diepe slaap en de REM-slaap. Naarmate mensen ouder worden neemt de hoeveelheid lichte slaap toe. U gaat wat minder dromen en minder diep slapen. Door de lichtere slaap bent u gevoeliger voor omgevingsgeluiden en andere verstoringen, waardoor u door het minste of geringste weer snel wakker wordt. Een slaapprobleem heeft u pas zodra het slechte slapen effect heeft op het functioneren gedurende de dag en u voortdurend een moe gevoel heeft.

Oorzaak van slaapproblemen

 

De oorzaak of zelfs oorzaken van slaapproblemen op hogere leeftijd hebben vaak een of meerdere duidelijke oorzaken. Dat zijn vooral:

 

 • Een verstoorde biologische klok door minder gestructureerde dagen (er is geen werkritme meer, of u gaat op verschillende tijden naar bed)
 • Stress door medische problemen of overlijden van een dierbare
 • Medicijngebruik
 • Grotere gevoeligheid voor verstoringen
 • Andere medische of psychische problemen
 • Verouderd matras

Wanneer is een slaapprobleem chronisch?

Slaapproblemen hebben is een breed begrip. De klachten verschillen namelijk enorm. De een heeft moeite met inslapen, terwijl de ander juist gedurende de nacht juist vaak wakker wordt of ’s ochtends te vroeg wakker. Meestal wordt het slaapprobleem chronisch genoemd als deze situatie langer duurt dan ongeveer twee maanden. Overdag voelt men zich dan niet meer goed uitgerust.

Slaapmiddelen meestal niet de beste oplossing

 

Het is goed om voorzichtig te zijn met slaapmiddelen. Vooral bij ouderen brengen slaapmiddelen namelijk redelijk veel risico’s met zich mee, zoals:

 

 • Bijwerkingen en wisselwerkingen met andere medicijnen
 • Verhoogde kans op ongelukken
 • Verslaving
 • Steeds hogere dosis nodig (gewenning)
 • Slaapproblemen zijn erger na het stoppen met de slaapmiddelen

 

Daarom is het bij mensen die ouder zijn dan 65 jaar eigenlijk beter om het gebruik van slaapmiddelen helemaal te vermijden en alleen in tijdelijke situaties en kortdurend te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld bij slecht slapen door overlijden van een naaste, een traumatische ervaring of pijn.

Slaaptraining is de oplossing

 

Bij slapeloosheid is het makkelijk om naar slaapmedicijnen te grijpen. Toch helpt op de langere termijn het volgen van slaaptherapie het beste. Dat is een gedragsmatige slaapbehandeling. Daarbij wordt tijdens ongeveer vijf tot tien behandelingen gewerkt aan de belangrijkste aspecten die de kwaliteit van de nachtrust beïnvloeden. Slaaptherapie wordt overigens vergoed vanuit de basisverzekering.

Wekelijks de beste tips en adviezen in uw mail?

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! U ontvangt dan wekelijks een mail waarin we u tips en advies geven om gezellig en veilig in uw eigen huis te blijven wonen.