Colofon

 

Copyright © 2021 Silverfox Media
Hoofdredactie: Carmen van Andel 

Vormgeving: Joost Hertsenberg

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Contact de uitgever via [email protected]

Doet u ook mee met onze online bingo?

 

Vrijdag 30 september om 16.00 organiseren we een online Bingo in het kader van de week tegen eenzaamheid. U kunt hier gratis aan meedoen en andere senioren online onmoeten en spreken via de chat. Doet u mee?

 

Meer info